V muzeu chystají výstavu: Hory oheň plivající aneb sopky našeho kraje

V chebském muzeu chystají výstavu: Hory oheň plivající aneb sopky našeho kraje. Výstava, která bude přístupná od pátku 21. ledna, je realizovaná ve spolupráci s Muzeem Karlovy Vary a Českou geologickou službou představuje sopky našeho kraje z různých úhlů pohledu. Návštěvníky seznamuje se vznikem a podobami sopek a sopečnými produkty, kterými nejsou jen popel a láva. Z epidemiologických důvodů je vernisáž výstavy zrušena.

Foto: Muzeum Cheb

Návštěvníkům se podrobněji představí vybrané sopky Karlovarského kraje. Mimo asi nejznámějších Komorní a Železné hůrky to jsou například Krásný vrch, Podhora nebo nejzajímavější vulkány ze sopečného komplexu Doupovských hor. Tato část výstavy přibližuje dvanáct zajímavých geologických lokalit regionu – jejich stavbu, stáří a způsob vzniku. Expozice je založena na možnosti prohlédnout si a často i osahat autentické velké vzorky hornin z představených lokalit. U velké části vzorků je možné vidět strukturu hornin na plošných výbrusech.

Foto: Muzeum Cheb

Zájemce potěší animace sopečné činnosti Komorní hůrky, Šemnické skály či Šumné, které jsou přehrávány na monitorech. Pro děti, ale i pro dospělé jsou instalovány interaktivní prvky – např. model sopky, „zvonkohra“ ze znělcových desek („znělcofón“) nebo hledání otisků listů a minerálů v laharových uloženinách. Návštěvníci si mohou vyzkoušet své znalosti prostřednictvím pracovních listů dvou úrovní obtížnosti – pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Pro 1. až 3. stupeň škol jsou na požádání připraveny komentované prohlídky.

Foto: Muzeum Cheb

K výstavě je připraven bohatý doprovodný program, který zahrnuje tři přednášky, dvě exkurze na sopky v našem okolí a sopečnou muzejní noc 28. května 2022.

Otevírací doba:

  • únor: pátek až neděle 9.00–17.00
  • březen–duben: středa až neděle 9.00–17.00
  • květen: úterý až neděle 9.00–17.00