Chebský hrad se otevře pro návštěvníky

Chebský hrad se v úterý 4. května v 10:00 opět otevře návštěvníkům. I nadále bude ovšem provoz hradu regulován řadou pravidel, o jejichž dodržování provozovatelé žádají. Skupinové prohlídky jsou prozatím zakázány.

Na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, smí být v jednu chvíli přítomna pouze 1 osoba. Návštěvníci jsou dále povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti.

Více informací o hradě najdete na webu www.hrad-cheb.cz