Výstava o Metternichově vizi míru je k vidění v Mariánských Lázních

Jaká byla Metternichova výzva míru?To se dozvědí návštěvníci výstavy, která je k vidění v Mariánských Lázních v budově Správy CHKO Slavkovský les. Unikátně evropsky pojatá expozice o nejvýznačnějším členovi šlechtického rodu Metternichů a říšském kancléři Klemensi Metternichovi a jeho vizi míru v Evropě. Výstava je volně zdarma ke zhlédnutí v pracovní dny až do pátku 3. ledna.

Šlechta českých zemí v evropské diplomacii je tématem, kterým v letech 2018 a 2019 pokračuje úspěšný dlouhodobý projekt Národního památkového ústavu “Po stopách šlechtických rodů”. “Jeho cílem je výzkum a prezentace odkazu šlechtických rodů zemí Koruny české, jejichž někdejší rezidence Národní památkový ústav spravuje. Každoročně se projekt zaměřuje, buď na konkrétní rod, nebo reflektuje specifická témata spjatá se šlechtou. V roce 2018 se projekt zaměřil na téma šlechtické diplomacie. Na zámku Kynžvart je toto téma neodmyslitelně spojeno se šlechtickým rodem Metternichů a vznikla tato výstava,” říká kastelán zámku Kynžvart, Ondřej Cink.  

Výstava podrobně představí život a dílo, politické a státnické postoje a principy diplomatické práce knížete Klementa Václava Lothara Nepomuka, rakouského velvyslance, ministra zahraničních věcí a státního kancléře, který svým systematickým politickým uvažováním a diplomatickou zarputilostí dosáhl porážky Napoleonské despocie a jako rakouský kancléř zamezil obnovením principu rovnováhy sil mezi mocnostmi všeobecným evropským konfliktům na dalších sto let. Kastelán Ondřej Cink doplňuje: „Výstavu tvoří dvanáct panelů, které mimo jiné prezentují projekt České šlechty v evropské diplomacii, jež byl symbolicky zahájen v Bruselu. Základem výstavy je jak život a dílo kancléře, tak i kontext vzestupu rodu Metternichů. Další část bude věnována principům kancléřovy diplomatické práce, příčinám i plodům jeho politických a státnických postojů a pak samozřejmě Napoleonské problematice, Vídeňskému kongresu a Svaté alianci. Jeho diplomacie rovnováhy sil, vnímání Evropy jako celku a také snaha o racionalizaci státního aparátu jsou témata, která jsou aktuální i v dnešní době.”

Výstava, jež máte nyní možnost si prohlédnout na Správě CHKO Slavkovský les v Mariánských Lázních, je myšlena jako putovní. Zahájena byla v roce 2018 v Českém centru ve Vídni. Pak putovala do UNI WIEN ve Vídni, dále na Rakouské kulturní fórum při Rakouském velvyslanectví v Praze, do Národního archivu České republiky či do Kláštera v Plasech.