Karlovarský kraj opět přispěje na údržbu lyžařských běžeckých tras

Stejně jako v uplynulých letech i v tomto roce bude podpořena údržba a budování lyžařských běžeckých tras v regionu. Pokud Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém zářijovém zasedání odsouhlasí navrhované rozdělení dotací, mezi žadatele z řad měst, obcí a spolků půjde více jak 1,1 milionu korun.

Do každoročně vyhlašovaného dotačního programu mohli zájemci podávat elektronické žádosti o dotace v termínu od 1. do 15. července. Celkem bylo přijato 14 žádostí ve výši 1 683 000 korun, přičemž žádná nemusela být z následného hodnocení vyřazena. „Vzhledem k tomu, že žádosti převyšovaly alokaci dotačního programu, museli jsme všem žadatelům dotaci rovnoměrně pokrátit. Každý žadatel tak obdrží příspěvek ve výši 67 procent požadované částky. Zároveň jsme hovořili o tom, že by bylo vhodné kvůli převisu žádostí do budoucna alokované prostředky navýšit. Obliba běžeckého lyžování v kraji neustále stoupá a je potřeba zajistit sjízdnost všech stávajících tras i rozvoj dalších,“ upřesnil radní pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky Josef Janů.

Příspěvek ve výši 201 tisíc korun získá například obecně prospěšná společnost První Krušnohorská. Ta finanční prostředky využije na údržbu lyžařských běžeckých tras v centrálním a západním Krušnohoří. Mezi další podpořené žadatele patří i Biatlonový spolek Eduard, který na úpravu tratí ve stejnojmenném areálu nad Jáchymovem dostane 46 tisíc korun. Ani běžkaři na Kraslicku nepřijdou zkrátka. Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka, jenž se zde již několik let stará o strojovou úpravu bílých stop, bude podpořen částkou 112 tisíc korun.