V rámci noci kostelů se otevře návštěvníkům také nejstarší pravoslavný chrám svaté Olgy ve Františkových Lázních

Příležitost prohlédnout si svatostánek, v tichosti se zastavit a ztišit, nebo zapálit svíčku například za zdraví, budou mít zájemci během páteční Noci kostelů.

Akce se uskuteční tento pátek 24. května v době od 17.30 do 21 hodin. Během celého večera bude možné prohlédnout si chrám a vznášet dotazy týkající se historie chrámu, vybavení chrámu, pravoslavných bohoslužeb, či duchovního života pravoslavných křesťanů.  Možné bude také zapálit svíčku za zdraví, za zesnulé, nabrat a odnést si domů svěcenou vodu, či na vzpomínkové listy zapsat křestní jména svých blízkých, kteří budou vzpomenuti v čase bohoslužeb během následujících dnů.

U chrámu svaté Olgy bude zároveň i jedno z dětských stanovišť naučné vycházky společné Muzejní noci a Noci kostelů. Letošní naučná večerní vycházka pro děti i dospělé se soustřední na téma „Po stopách slavných návštěvníků lázní“, jejím smyslem je připomenout místa spojená s návštěvami vybraných významných hostů, kteří zavítali do Františkových Lázní.

Adresa chrámu sv. Olgy je – Františkovy Lázně, Kollárova 8.