Léčba nádorů stála 14,7 miliardy. Rakovinu plic mají omezit i příspěvky na odvykání kouření

Počet klientů VZP s onkologickou diagnózou se za posledních pět let zvýšil o 21 612. V loňském roce jich bylo už více než 314 tisíc. Pojišťovna na to upozorňuje v souvislosti s Českým dnem proti rakovině, který připadá na středu 15. května. Letos je věnován speciálně nádorovým onemocněním plic. Tuto diagnózu loni lékaři vykázali u 16 614 klientů VZP.

Za léčbu všech nemocných s rakovinou loni VZP zaplatila 14,7 miliardy korun. Ve srovnání s rokem 2014 jde o nárůst skoro o 2 miliardy (12,8 miliardy Kč). To je dáno tím, že na trh přicházejí stále nové účinnější léky. Jde zejména o tzv. biologickou léčbu, která loni pojišťovnu stála 4,14 miliardy korun.

Počty nemocných s rakovinou jednotlivých orgánů za posledních 5 let*

(data za celou VZP ČR)

  Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Hlava a krk 6 815 6 936 7 010 7 198 7 086
Trávicí trakt 48 214 48 418 48 488 48 384 48 117
Plíce a dýchací trakt 16 647 16 644 16 790 16 821 16 614
Kosti a kloubní chrupavky 1 773 1 730 1 647 1 619 1 584
Kůže 62 951 66 177 68 138 69 460 71 098
Mezotelová a měkká tkáň 2 918 2 937 2 891 2 919 2 893
Prsa 52 228 53 436 54 663 55 814 57 023
Ženské pohlavní orgány 22 824 22 266 22 365 21 769 21 384
Mužské pohlavní orgány 41 743 43 588 45 312 46 977 48 454
Močový trakt 30 089 30 429 31 211 31 596 31 761
Centrální nervová soustava a oči 4 906 5 009 5 089 5 007 5 007
Štítná žláza a žlázy s vnitřní sekrecí 8 071 8 254 8 790 9 115 9 333
Přesně neurčené lokalizace 15 113 14 787 14 612 14 524 13 398
Mízní‚ krvetvorná a příbuzná tkáň 23 002 23 610 24 461 24 890 25 741
Mnohočetné lokalizace 111 103 101 94 99
CELKEM** 292 547 298 775 305 626 309 901 314 159

     *Uvedené počty představují všechny nemocné, kteří byli v daném roce s rakovinou konkrétního orgánu

         u lékaře, tedy nejen nově odhalené případy.

     **Součet pacientů ve všech skupinách neodpovídá celkovému počtu pacientů s onkologickou diagnózou 
          někteří jsou uvedeni ve více skupinách, protože u nich nemoc postihla více orgánů.

Pokud jde konkrétně o nádory plic, na které je letošní Český den proti rakovině zaměřen, počty nemocných se v posledních letech výrazněji nemění. Celkem za celou VZP to bylo loni 16 614 lidí a souhrnné náklady se přiblížily jedné miliardě (976,2 milionu Kč). To, ve kterém kraji České republiky bylo nemocných nejvíce a kolik stála péče o ně, podrobně ukazuje následující mapa.

Počty nemocných s rakovinou plic a náklady na jejich léčbu v jednotlivých regionech

Důležitým faktorem v boji proti onkologickým onemocněním je prevence – ta spočívá jednak v minimalizaci faktorů rizikových pro vznik nádoru a také v případném včasném odhalení nemoci. To může dramaticky zvýšit šanci na úspěšnou léčbu.

VZP své klienty v prevenci podporuje řadou způsobů. Vzhledem k tomu, že rizikovým faktorem pro vznik rakoviny plic je kouření, nabízí pojišťovna již několik let příspěvek až 2 500 korun těm, kdo se chtějí tohoto zlozvyku zbavit. Zároveň poskytuje také příspěvek na vyšetření kožních znamének, z nichž by se mohl vyvinout zhoubný melanom. Ženy ve věku 30–45 let pak mohou využít příspěvek na ultrazvukové nebo mamografické vyšetření.