Slavnostní vyhlášení nejlepších žáků Karlovarského kraje v soutěžích za školní rok 2017/2018

Ze ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně reprezentovali žákyně a žáci, kteří získali významná ocenění v těchto národních soutěžích:Koncert soutěž klarinet

V umělecké soutěži Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a dalších uměleckých soutěžích to byli:Mezinárodní soutěž PAF v Tachově—Dětská výtvarná práce, v oboru malování, kreslení a grafiky, ve věkové kategorii 6—12 let
VOJTĚCH ZEINER, 3. místo
A ve stejné soutěži, v oboru keramika, věková kategorie 6-12 let
FILIP KYNCL, 3. místo.
Oba chlapci jsou ze třídy paní učitelky  Veroniky Černé.

V pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek 2018 naši školu vzorně reprezentoval ADAM VALENTA. V kategorii C získal krásné první místo. Adam se učí zpěvu ve třídě paní učitelky Soni Leškové.

Národní kola uměleckých soutěží Základních uměleckých škol Ministerstva mládeže, školství a České republiky

Hudební obor—hra na klarinet:
ANNA OSLOVIČOVÁ, 2. kategorie, 1. místo
MARIA OSLOVIČOVÁ, 5. kategorie, 1. místo.
Obě dívky (sestry) jsou žákyněmi ze třídy pana učitele Lukáš Böhma.

Hra na trubku:
VÍTEK NOVOTNÝ, 2. kategorie, 1.místo.
BEÁTA BRANŽOVSKÁ, 2. kategorie, 2. místo
ADAM VALENTA, 7. kategorie, 2. místo
Všichni jmenovaní jsou ze třídy pana učitele Jana Kováře.

Hra na pozoun:
JAN ŠMRHA, 6. kategorie, 1. místo. Je ze třéídy pana učitele Roberta Říšského.
Hra na tubu:

PETR BŘEŇ, 9. kategorie, 1. místo. Je ze třídy pana učitele Bohumila Polívky, DiS.

Výtvarný obor – Multimediální tvorba:
JAN PHI, 3. kategorie, bronzové pásmo, název projektu Fair Play. Tento žáky je ze třídy pana učitele Dana Černého.

 J. Rymešová