457 sto a víceletým důchodcům vyplácela ČSSZ důchod k červnu 2018

399 žen a 58 mužů ve věku sto a více let pobíralo k letošnímu červnu důchod od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Dvěma ženám bylo přitom 108 let, další dvě ženy byly 107leté a 106letých bylo jedenáct. Z osmnácti 105letých důchodců byl jeden muž. Ročník narození 1918 a tedy šanci dožít se letos sta let má celkem 203 seniorů, z toho 172 žen a 31 mužů (konkrétně v období od července do prosince 2018 může oslavit stovku 110 důchodců).

Nejstarší obyvatelky České republiky žijí v Praze a v Jihomoravském kraji, obě se narodily v roce 1910. Nejstarší muž je narozený v roce 1913 a žije v Jihomoravském kraji. Nejvíce 100 a 101letých důchodců žije Praze (29 stoletých a 26 stojednaletých), nejvíce 102letých má Jihomoravský kraj (13).

Při dovršení sta let je seniorům automaticky přiznáváno 2 000 korun, o které je navýšen jejich starobní důchod. Předání rozhodnutí o zvýšení důchodu se obvykle ujímají zástupci místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, kteří spolu s představiteli obce či města přicházejí jubilantům gratulovat.

Tabulka: Počet sto a víceletých starobních důchodců podle krajů*)

(údaje k červnu 2018)

Kraj Muži Ženy Celkem
Hl. m. Praha 12 71 83
Středočeský kraj 6 40 46
Jihočeský kraj 4 25 29
Plzeňský kraj 3 18 21
Karlovarský kraj 3 7 10
Ústecký kraj 2 27 29
Liberecký kraj 0 7 7
Královéhradecký kraj 3 20 23
Pardubický kraj 0 22 22
Kraj Vysočina 0 27 27
Jihomoravský kraj 11 58 69
Olomoucký kraj 3 25 28
Zlínský kraj 6 14 20
Moravskoslezský kraj 5 38 43
Česká republika 58 399 457

*) Zdrojem je evidence vyplácených důchodů ČSSZ