Chebský hrad se dočká oprav. Do konce roku 2022 bude proinvestováno přes 30 milionů

V červnu byla zahájena další fáze obnovy Chebského hradu. Do poloviny roku 2022 má být přitom postupně proinvestováno přes 30 milionů korun. Oprav by se měla dočkat koruna zdiva, kamenné prvky a přizdívky. Obnovy se dočká také vstupní partie hradu s jihovýchodními kasematy a jihovýchodním bastionem, které jsou součástí barokního opevnění hradu.

„V nyní zahájené první etapě se provádí oprava koruny zdiva a kamenných prvků a cihelná přizdívka lícového zdiva v úseku od vstupní brány po hradní palác a obnova hradebního opevnění na západní straně za více než 22 milionů korun. Na obnovu zdiva budou použity speciální pálené cihly s dlouhou životností,“ upřesnil místostarosta Michal Pospíšil.

Projekt jako celek řeší zejména obnovu a revitalizaci vstupní partie hradu s jihovýchodními kasematy a jihovýchodním bastionem, které jsou součástí barokního opevnění hradu. „V dalších etapách se udělá nové zastřešení jihozápadních i jihovýchodních kasemat a jihovýchodního bastionu a následně bude v jihovýchodním bastionu zřízena nová expozice. Předpokládané uznatelné náklady činí 26.726.898 korun. Z Integrovaného regionálního operačního programu nám přitom byla přislíbena evropská dotace ve výši přibližně 24 milionů korun,“ uvedl místostarosta.

Za posledních 15 let investovalo město do oprav hradu už výrazně přes 100 milionů. „Zrekonstruováno bylo několik úseků hradeb, jihozápadní a část jihovýchodních kasemat, Mlýnská věž nebo naposledy zdivo hradního paláce,“ řekl starosta Zdeněk Hrkal.

Historie hradu, který byl v loňském roce prohlášen národní kulturní památkou, se začala psát již na počátku 12. století. Jeho dějiny jsou mimo jiné spojeny s mocným rodem Štaufů, z něhož vzešla řada římsko-německých králů a císařů. Byl to právě jeden z nich, slavný Friedrich Barbarossa, který nechal původní objekt v závěru 12. století přestavět na císařskou falc, jediného reprezentanta tohoto typu hradní architektury na našem území.