Při slevách si u poklady kontrolujte účtenku, ceny se mohou lišit

V souvislosti se slevovými akcemi se může spotřebitel na českém trhu setkat s tím, že účtovaná cena zboží neodpovídá avizované slevě. Na tuto oblast se v 1. čtvrtletí 2018 zaměřila i Česká obchodní inspekce. Provedla 1 620 kontrol a porušení zákonů zjistila téměř ve 45 %, což je o 5% více než v minulém roce za stejné období. „Z dosavadních poznatků ČOI vyplývá, že spotřebitelé poukazují především na nesprávné účtování cen výrobků v rámci slevových akcí. Naši inspektoři se setkali i s takovými případy, kdy rozdíl účtovaných cen činil až 130 korun v neprospěch spotřebitele,“ říká ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

 Česká obchodní inspekce provedla na celém území České republiky v období od 2. ledna do 31. března 2018 kontrolní akci zaměřenou na nabídku a prodej zboží za akční ceny a zboží ze sezónních slev. Provedla 1 620 kontrol a porušení právních předpisů zjistila v 723 případech, tj. 44,6 %.

 

Kontroly zboží za akční ceny a ze sezónních slev – 1. čtvrtletí 2018

 
Inspektorát Počet provedených kontrol Kontroly se zjištěním Zjištění v %  
 
Středočeský a Hl. město Praha 91 15 16,5%  
Jihočeský a Vysočina 210 95 45,2%  
Plzeňský a Karlovarský 216 119 55,1%  
Ústecký a Liberecký 300 111 37,0%  
Královéhradecký a Pardubický 184 84 45,7%  
Jihomoravský a Zlínský 386 170 44,0%  
Olomoucký a Moravskoslezský  233 129 55,4%  
Celkem 1 620 723 44,6%  

Zjištěné nedostatky

Nejčastěji docházelo k porušení zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a to v 961 případech:

Ve 277 případech prodejce nedodržel poctivost prodeje – např. správné účtování cen (§ 3)

V 254 případech prodejce neinformoval spotřebitele v souladu s cenovými předpisy, tzn. o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb – často šlo o případy, kdy spotřebitel nebyl řádně seznámen s konečnou cenou (§ 12)

V 81 případech prodejce nevydal doklad při zakoupení výrobku (§16)
další porušení zákona o ochraně spotřebitele byla zjišťována již v menším rozsahu

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce v 1. čtvrtletí 2018 pravomocně uložila 577 pokut v celkové výši 12 925 900 Kč. Nejvyšší pokuty byly v tomto období pravomocně uloženy společnosti Tesco, jednalo se o 13 pokut v celkové výši 3 835 000 Kč. Řetězci Penny Market bylo uloženo 8 pokut ve výši 2 540 000, společnosti Ahold 6 pokut ve výši 1 777 000 Kč. Ve všech případech společnosti opakovaně při slevách nedodržovaly zákon o ochraně spotřebitele, která např. ukládají prodejcům správně účtovat nebo spotřebitele řádně seznámit s konečnou ceny výrobků.

Dále ČOI zakázala prodej 6 029 kusů výrobků. Hodnota zakázaného zboží činila 757 496 Kč. Dalším opatřením bylo vydání zákazu používání 107 kusů měřidel.