Mobilní aplikace bude včas informovat o zemětřeseních v západních Čechách

Geofyzikální ústav Akademie věd ČR pracuje na vývoji nové aplikace do mobilních telefonů, která bude uživatele informovat o zemětřeseních v západních Čechách. Mobilní aplikace má za cíl usnadnit informovanost zájemců o zemětřesení a zemětřesné roje v této seismicky neklidné lokalitě. Vývoj aplikace je financován z programu Strategie AV21 Akademie věd České republiky. K dispozici bude k 31. červenci 2018.internet-2-na-web

Aktuální informace v aplikaci budou vycházet především z údajů stávající moderní sítě seismických stanic WEBNET, která v západočeské zemětřesné oblasti nepřetržitě seismickou aktivitu monitoruje. Aplikace proto poskytne přesnější informace než zahraniční mobilní aplikace EarthQuake či Earthquake Alert!, které pracují s údaji stanic umístěných ve větší vzdálenosti od epicenter západočeských zemětřesení.

Oblast severně od Chebu čas od času postihují zemětřesné roje, což je označení pro série zpravidla menších zemětřesení; silnější z nich bývají obyvateli okolních obcí pocítěna, nejsilnější mohou způsobit drobné škody. Zatím poslední zemětřesný roj začal 10. května 2018 a stále probíhá. V této době hledají na webových stránkách Geofyzikálního ústavu aktuální informace tisíce lidí.

Mobilní aplikace poskytne aktuální informace o zemětřeseních na území západních Čech. Umožní sledování polohy epicenter zemětřesení v mapě nebo v seznamu jednotlivých zemětřesení, údaje bude možné filtrovat podle stáří času vzniku nebo magnituda. V případě, že zemětřesení překročí určitou velikostní hranici, nebo když Geofyzikální ústav vydá důležitou zprávu vztahující se k západočeským zemětřesením, zobrazí se uživateli aplikace notifikace.Největší-zemětřesení-na-Chebsku-vyděsilo-obyvatele-před-30-lety

Součástí aplikace bude také dotazník, prostřednictvím kterého budou moci lidé, kteří zemětřesení pocítili, poslat do Geofyzikálního ústavu shrnutí svých pozorování a pocitů.

„Aplikace bude zdarma pro operační systém mobilních telefonů Android i iOs. Bude umožňovat zobrazování ohnisek v mapě, jejich filtrování a třídění, bude propojena s novinkami ohledně případných zemětřesných aktivit a bude nabízet vyplnění dotazníku. Akademie věd České republiky momentálně připravuje zřízení účtu na GooglePlay a AppleStore,“ poznamenala seismoložka Jana Doubravová.