Informační tabule jsou modernější

Vylepšením prošly dvě zvukové informační tabule na pěší zóně v Chebu. Jednu z nich najdou obyvatelé a návštěvníci města před obchodním domem Prior a druhou v sousedství křižovatky s Májovou ulicí.Informační tabule na web

Celoplošný displej získal například novou obsahovou koncepci. „Jejich aktualizaci provádíme pravidelně ve čtyřletém intervalu. Celoplošný ilustrační displej dostal novou výtvarnou i obsahovou koncepci a aktualizovanou kartografickou část,“ informovala vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu na chebské radnici Marcela Brabačová.

Na informačních tabulích přibyl LED displej, na kterém si zájemci mohou pustit informační videospoty z Chebska. Jeden z nich slouží k tomu, aby se veřejnost blíže seznámila s kulturními akcemi ve městě, ve druhém pak lidé najdou to nejzajímavější z města a jeho památek.

„Filmy jsme místo mluveného komentáře doplnili pouze krátkými titulky. To odpovídá dnešnímu typickému způsobu získávání informací, kdy jde především o rychlost,“ podotkla Marcela Brabačová.

Změnou prošel i samotný plášť panelů.  Na zadních stranách se nachází panoramatické snímky města. Na jednom je detailní pohled na centrum města, na druhém je pak pohled na chebské krovy. Součástí modernizace informačních nosičů byla také aktualizace aplikace Turistický průvodce městem do mobilních telefonů.

VID