V Zádubu-Závišíně půjdou lidé opět k volbám

V polovině srpna museli obyvatelé Zádubu, Závišína a Milhostova na Mariánskolázeňsku k volebním urnám, protože se zde konaly předčasné volby. Ty ovšem nic nevyřešily. Neuplynul ani měsíc a už je jasné, že se budou opakovat. Ještě než skončilo ustavující zastupitelstvo, klesl počet zastupitelů pod zákonné minimum.ž-Starosta-Zádub

Už koaliční jednání ukázala, že zastupitelstvo v tomto složení nemá budoucnost. Z jakého důvodu, vysvětluje Jitka Otradovcová, která zůstává v čele Zádubu-Závišína, dokud nebude moct funkci předat novému starostovi:
„Po jednání lídrů všech sdružení bylo jasné, že se naše představy o dalším vývoji obce diametrálně liší. Ještě pár dní před ustavujícím zastupitelstvem jsem se snažila nově zvolené zastupitele přesvědčit, abychom pokračovali v započaté práci. Před dokončením je totiž několik důležitých projektů, které jsou pro obec i občany důležité. Všechny mé návrhy však byly smeteny ze stolu s tím, že jsem prý neodváděla dobrou práci. Pokračovat v takové spolupráci by bylo, i přes moji veškerou snahu, minimálně nekonstruktivní. Stejný pohled na situaci měli také kolegové Roman Mařík a Milan Kuželovský, oba proto rezignovali na své posty ještě před ustavujícím zastupitelstvem. Já jsem tak – po dohodě s oběma – neučinila, a to pro případ, že by zbývající zastupitelé změnili názor a chtěli pokračovat v projektech. Tak se však nestalo, proto jsem se rozhodla na ustavujícím zastupitelstvu ve čtvrtek 14. září 2017 nesložit slib zastupitele. V tom okamžiku se naše zastupitelstvo stalo v počtu 4 členů neusnášeníschopným. To znamená opakování voleb. Dle zákona mám povinnost tuto skutečnost do 30 dnů oznámit orgánům Ministerstva vnitra ČR a zodpovědní pracovníci ministerstva mne budou instruovat v dalších krocích. Už nyní komunikuji s Krajským úřadem Karlovarského kraje a s Ministerstvem vnitra ČR. Bez jejich odborné podpory by se situace mohla zkomplikovat a zbytečně protahovat. Chtěla bych jim alespoň touto cestou vyjádřit svůj dík.“

I přes vypjatou náladu v obci se ale Jitka Otradovcová nevzdává a bude kandidovat také v dalších volbách. „Přiznávám, že jsem měla z předčasných voleb poměrně strach. Tři roky jsem se potýkala s tím, že o mě vycházely v místních plátcích články plné lží a polopravd, ke kterým jsem nedostala možnost se vyjádřit. Když se ale zjistila, že mi obyvatelé dali nejvíc hlasů ze všech kandidátů, dodalo mi to sílu v práci pokračovat a nevzdat se,“ říká Jitka Otradovcová.

V srpnových mimořádných volbách kandidovala v Zádubu-Závišíně čtyři sdružení a z každého byl zvolen minimálně jeden zástupce:
Jsme jedna obec – zvolen Roman Mařík (45 hlasů)
Sousedé 2014 – zvolen Josef Tréšek (66 hlasů) a Petr Novák (65 hlasů)
Jsme tu pro vás – zvolena Jitka Otradovcová (69 hlasů) a Milan Kuželovský (64 hlasů)
Naše obec – zvolen Jiří Nešpor (47 hlasů) a Karel Tengler (48 hlasů)

 Vyjádření k článku – zastupitelé obce (Petr Novák, Jiří Nešpor, Karel Tengler, Josef Tréšek)

Zveřejněné informace od paní starostky Otradovcové jsou nepravdivé a zavádějící. Pravdou je, že na setkání lídrů všech 4 uskupení deklarovali lídři volebních stran STAN a Sousedé 2014 svůj legitimní většinový zájem obsadit funkce starosty i místostarosty a třem zbylým zastupitelům nabídli funkce předsedů kontrolního i finančního výboru a další místa v těchto výborech. Jednoznačně odmítli teorie o tom, že kandidát, který má nejvíce hlasů, musí být starostou stejně tak, jako odmítli nehorázný diktát místostarosty Maříka, že pokud nepodpoří většinová koalice znovuzvolení starostky, on i jeho náhradníci z volební strany „Jsme jedna obec“ s jediným mandátem, odstoupí.

 Dvěma podmínkami paní starostky z volební strany „Jsme tu pro vás“ pro setrvání v zastupitelstvu bylo jednak schválení rozpočtu obce ihned na ustavujícím zasedání a jednak schválení výběru firmy pro dostavbu části vodovodu v obci.  Schválení rozpočtu bylo jednoznačnou a logickou prioritou i pro těsnou většinovou koalici.  K dostavbě vodovodu dostala paní starostka následně příslib jejího projednání. Bylo však nutné, nejprve schválit stavbu zastupitelstvem a následně vypsat zrychlené výběrové řízení tak, aby byl dodržen zákonný postup. K tomuto jednání byli zastupitelé připraveni.

 Nesložení slibu zastupitele samotnou starostkou, která tím mj. porušila i svůj písemně daný slib voličům, že neodstoupí ani, když neuspěje, tedy považujeme za účelový a bezohledný krok  vedoucí k udržení  placené pozice za každou cenu bez ohledu na ekonomické a společenské dopady pro obec a její občany.

 Zastupitelé obce (Petr Novák, Jiří Nešpor, Karel Tengler, Josef Tréšek)