Léčba Alzheimera podražila za čtyři roky o 41 %, náklady šplhají k miliardě

O třetinu přibylo za poslední čtyři roky klientů VZP s Alzheimerovou nemocí. Ještě v roce 2013 jich nebylo ani 30 tisíc, loni už se ale jejich počet blížil 40 tisícům. Ještě rychleji rostly náklady na péči. Ukazuje to analýza, kterou VZP zpracovala před Mezinárodním dnem Alzheimerovy choroby, který připadá na čtvrtek 21. září.IMG_6353-malá-na-web

Náklady na péči o nemocné s Alzheimerem stouply u VZP za čtyři roky skoro o 300 milionů. Zvyšují se i průměrné náklady na pacienta, a to o více než 1 700 korun za sledované období.

Počty klientů VZP s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou a náklady na péči

  Počet pacientů Náklady na péči v Kč Průměr na pacienta v Kč
Rok 2013 29 352 684 702 000 23 327
Rok 2014 32 037 743 189 000 23 197
Rok 2015 35 862 891 100 000 24 848
Rok 2016 38 543 965 583 000 25 052
Srovnání 2013/2016 +31,3 % +41,0 % 7,4 %

Rizikovým faktorem pro vznik Alzheimerovy choroby je především vysoký věk, většina pacientů je starších 65 let. S tím, jak stárne společnost, přibývá i nemocných. To dokazují
i data VZP. Stejný trend se dá očekávat i v dalších letech. Mezi nemocnými významně převažují ženy. Loni jich VZP evidovala 26 904, zatímco mužů bylo 11 639.

Počty klientů VZP s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou v regionech

  2013 2014 2015 2016 Srovnání 2013/2016
Praha 4 106 4 412 4 912 5 059 +23,2 %
Středočeský kraj 2 931 3 100 3 513 3 802 +29,7 %
Jihočeský kraj 1 694 1 799 2 047 2 236 +32,0 %
Plzeňský kraj 1 377 1 578 1 729 1 923 +39,7 %
Karlovarský kraj    716    709    748 852 +19,0 %
Ústecký kraj 2 170 2 396 2 657 2 893 +33,3 %
Liberecký kraj    909 1 074 1 259 1 390 +52,9 %
Královéhradecký kraj 1 583 1 804 1 976 2 215 +39,9 %
Pardubický kraj 2 017 2 366 2 654 2 819 +39,8 %
Kraj Vysočina 1 914 2 175 2 476 2 582 +34,9 %
Jihomoravský kraj 3 493 3 817 4 417 4 815 +37,8 %
Olomoucký kraj 1 431 1 615 1 745 1 790 +25,1 %
Moravskoslezský kraj 3 109 3 192 3 408 3 639 +17,0 %
Zlínský kraj 1 902 2 000 2 321 2 528 +32,9 %
CELKEM 29 352 32 037 35 862 38 543 +31,3 %

Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles tzv. kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Rychlost, kterou nemoc postupuje, se u každého postiženého liší. Nemocný má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. V posledních stadiích už není schopen se sám o sebe postarat. Více o nemoci, jejích příčinách či možnostech léčby najdete ZDE.

Klientům starším 65 let nabízí VZP příspěvek až 500 korun na pomůcky, které jim pomáhají trénovat paměť. Podmínkou je, že jde o pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností.