V pátek večer se otevřou kostely návštěvníkům

Po roce se návštěvníkům opět otevřou brány vybraných kostelů, modliteben, sborů a duchovních center, a to při již tradiční akci s názvem Noc kostelů. Je to šance, jak se blíže seznámit s naším kulturním a duchovním dědictvímPravoslavní-křesťané-ve-Františkových-Lázních-oslavili-velikonoční-svátky-–-Paschu

Pro příchozí budou otevřené například věže, zahrady, sakristie, krypty či kůry, kde mohou obdivovat nejen architektonický um našich předků, ale třeba se jen na chvilku zastavit a rozjímat.

Máte v plánu se Noci kostelů zúčastnit? Na Chebsku můžete vyrazit na řadu míst:

Františkovy Lázně, Chrám svaté kněžny Olgy

17:15 24:00 Během celého večera bude možno prohlédnout si chrám

Návštěvníci mohou zapálit svíčku za zdraví, za zesnulé apod., nabrat a odnést si domů svěcenou vodu, na vzpomínkový list mohou napsat křestní jména svých blízkých, za které budou na konci večera v chrámu proneseny knězem přímluvné modlitby.

17:30 18:15 Večerní bohoslužba se zpěvy duchovních písní

Zpívá chrámový komorní sbor chrámu svaté Olgy.

18:45 – 19:15 75. výročí heydrichiády – mučednická smrt vladyky Gorazda

Vladyka Gorazd byl prvním biskupem české pravoslavné církve. Byl popraven nacisty za ukrývání vykonavatelů atentátu na R. Heydricha v kryptě pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze.

19:45 – 20:30 Komentovaná prohlídka chrámu

Otec Metoděj představí jednotlivé části chrámu, včetně nejdůležitějších bohoslužebných předmětů, a popovídá o historii a současnosti chrámu. Ochutnávka bohoslužebného vína a tzv. koliva – tradičního svěceného pokrmu z obilí, oříšků a ovoce.

21:45 – 22:30 Komentovaná prohlídka chrámu

Otec Metoděj představí jednotlivé části chrámu, včetně nejdůležitějších bohoslužebných předmětů, a popovídá o historii a současnosti chrámu. Ochutnávka bohoslužebného vína a tzv. koliva – tradičního svěceného pokrmu z obilí, oříšků a ovoce.

23:30 – 23:45 Závěrečná modlitba s přímluvami za zdraví a pokoj návštěvníků i jejich blízkých

Otec Metoděj se pomodlí krátké modlitby (tzv. moleben) za zdraví, i za pokoj zesnulých, během kterých vzpomene všechna křestní jména, která návštěvníci Noci kostelů zapsali na vzpomínkové kartičky.

Evangelický Kostel sv. Petra a Pavla Českobratrská církev evangelická Anglická 12, Františkovy Lázně

19.00 – 22.00 Možnost prohlídky kostela

20.00 Koncert Joseph Haydn: Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži.

Cheb:Noc kostelů přilákala spousty návštěvníků - Cheb

Chrámová věž u sv. Mikuláše Římskokatolická farnost Cheb, Kostelní náměstí

19 – 23.30 VÝSTUP NA CHRÁMOVOU VĚŽ „… ani utrpení, ani smrt… nejsou z vrcholku nejvyšší věže k politování.“ (Antoine de Saint-Exupéry)

Přijďte a vystupte na jižní věž chrámu sv. Mikuláše a Alžběty a podívejte se na město, ale i své starosti a bolesti z nadhledu, který léčí…

Kaple sv. Jana – farní sál Římskokatolická farnost Cheb Cheb, Kostelní náměstí 15

19:00 – 23:30 POHOŠTĚNÍ CESTOU DO CHRÁMU

„Schodiště k chrámu je nutné, jinak by chrám zůstal prázdný.“ (Antoine de Saint-Exupéry)

Přijďte a přineste s sebou něco ze svých vlastních kulinářských výtvorů, o které se tak podělíte s ostatními návštěvníky, kteří (jak doufáme), tam opět zanechají něco z těch svých (z místních zásob bude nabízen chléb a voda). 

Na faře najdou návštěvníci potřebné zázemí, kde si mohou odpočinout, odskočit na toaletu, zajít si s dětmi do dětského koutku apod.

Kostel sv. Václava 

Římskokatolická farnost Cheb Cheb, Kamenná ulice

19.00 – 23.30 SPOČINUTÍ V TICHU CHRÁMU

„Tvůj chrám je potom bude zvát a oni budou v jeho tichu usedat. A sami sebe nacházet.“ (Antoine de Saint-Exupéry) Přijďte a při poslechu tiché hudby spočiňte před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní v adoraci, usebrání, vděčné vzpomínce či s předložením svých bolestí a starostí do Srdce chrámu… Možná zde i vy naleznete sami sebe.

Františkánský kostel Zvěstování Panny Marie Cheb, Františkánské náměstí 12

19.00 –19.40 KOPRETINY, ŠPALÍČEK Otevření Noci kostelů pěveckými sbory. (Františkánské náměstí)

22.30 NOCTURNO S PĚVECKÝM SBOREM ŠPALÍČEK Vystoupení pěveckého sboru Špalíček pod vedení Evy Kůrkové. Klavír – Eva Klimtová.

19.00 – 22.00 Otevřena další z atriových zahrad Františkánského kláštera – přístup z Hradební ulice přes Klášterní zahradu. Výstavy: Středověké řády a kongregace (křížová chodba) Středověké skriptorium – klášterní písařská dílna (knihovna) Chebské krovy (kostel)

Kostel sv. Kláry

Cheb, Františkánské náměstí

20.00 – 22.00 Večer s japonským divadlempředstavení japonských frašek kjógen Malé divadlo kjógenu se specializuje na japonské frašky a za účasti japonského mistra nastudovalo hru v češtině. Součástí představení bude i krátká popularizační přednáška o japonské frašce kjógen.

20.00 Horský asketa zlodějem tomelů (Kaki jamabuši) Jedna z nejkratších, nejjednodušších, ale zároveň i nejčastěji uváděných japonských frašek. Překlad z originálu Ondřej Hýbl, režije Šigejama Šime, nastudováno roku 2000 v Praze a 2003 v Kjótu.

cca 20.30 Papouškování (Kučimane) Klasická komedie žánru kjógen, jejíž vznik je odhadován zhruba do první poloviny 16. století. Nastudováno během dvoutýdenního workshopu, který v červnu 2004 vedl v praze Šigejama Šime.

cca 21.15 Divadelní dílna na vyzkoušení techniky kjógenu

19.00 – 23.00 Kavárna u Klarisek na nádvoří za kostelem Výstava fotografií ke 100. výročí chebského letiště.

Sbor Sedmička Církev adventistů sedmého dne, Cheb, Mánesova 7

19.00 – 24.00 Promítání filmů Evangelium podle Jana a Evangelium podle Matouše (Děj filmu zpracován věrně podle biblického záznamu. Český dabing podle ekumenického překladu Bible). Prezentace činnosti Církve adventistů s. d. prostřednictvím krátkých video shotů z dílny Hope TV. Nabídka knih zdarma.

Modlitebna Bratrské jednoty baptistů I Cheb, Libušina 4

19.00 – 24.00 Možnosti rozhovorů, pastoračních rozhovorů a výtvarná dílna pro děti.

19.00 Pravidelná Biblická hodina

20.30 – 21.00 / 21.30 – 22.00 Písně chval

Sbor Církve československé husitské Cheb, Vrbenského 14

19.00 – 22.00 Srdečně zveme do husitského kostela v Chebu, kde původně sídlil umělecký spolek Schlaraffia.

18.00 / 19.00 / 20.00 / 21.00 / 22.00 Krátký koncert Božích chval a promítání filmu Jiřího Flašky o historii kostela s výkladem.

Ve 22.00 zakončíme krátkým modlitebním ztišením

Evangelický Kostel pokoje Českobratrská církev evangelická Cheb, 26. dubna 5

19.00 – 22.00 Možnost prohlídky kostela