V Retromuseu se chystá další výstava

Další zajímavou výstavu připravili pracovníci chebského Retromusea. Nese název `Automat na výstavu` a slavnostní vernisáž se uskuteční ve středu 10. května od 17 hodin.plakát Retromuseum

Automat na výstavu připomene druhou z trojice poválečných prezentací Československa na světových výstavách. Název projektu evokuje výraznou atrakci pavilonu, interaktivní biograf Kinoautomat s Miroslavem Horníčkem, ale především slouží jako metafora pro situaci, v níž naše montrealská účast vznikala. Po Expo 58 v Bruselu se československé výstavnictví etablovalo jako speciální obor architektury a užitého umění, někteří autoři o něm dokonce uvažovali jako o novém uměleckém médiu. Expo 67 se ve své době stalo v Československu jakýmsi etalonem pro kvalitní provedení výstavnických expozic, bylo však i symbolem rutinérského přístupu vedoucího k rozmělnění. Stejnojmennou odbornou publikaci, která je první monografií čs. pavilonu na Expo 67, vydává GAVU Cheb a Akademie výtvarných umění v Praze. Výstavu doplňuje zvuková intervence architekta výstavy a umělce Pavla Sterce.

K výstavě vychází publikace vydaná ve spolupráci GAVU Cheb a AVU Praha. Autorkami výstavy jsou Terezie Nekvindová a Daniela Kramerová. Architektonické řešení navrhl Pavel Sterec, který zároveň pro výstavu připravil uměleckou intervenci. Autory grafické podoby výstavy i knihy jsou Matěj Činčera a Jan Kloss.