Další část kasáren na Zlatém vrchu půjde k zemi

V létě loňského roku se začal bourat několik let nevyužívaný objekt kasáren na Zlatém vrchu v Chebu.  Jako první šla k zemi hlavní budova. Během zimních měsíců se začnou bourat další zchátralé stavby. Z celého komplexu budov kasáren na Ašské je v současnosti využívána jen malá část, ve které má Diecézní charita garáže. Stará zástavba by měla uvolnit místo pro nové bydlení v bytových i rodinných domech. Pozemky jsou atraktivní nejen svojí polohou situovanou na jih, ale také tím, že jsou na dosah historické části Chebu. Výstavba by měla probíhat v postupně v několika etapách. Zachována má zůstat jen vstupní secesní brána, která by měla připomínat místo bývalých kasáren.Začala-demolice-bývalých-kasáren.-Na-jejich-místě-by-mohla-vzniknout-oáza-klidného-bydlení

„Před dvěma lety proběhla urbanisticko-architektonická soutěž, jejímž cílem bylo najít nejvhodnější budoucí využití areálu bývalých kasáren a navazující lokality Špitálského vrchu. Podle vítězného návrhu zde měla vzniknout lokalita pro klidné bydlení – jak v rodinných domcích, tak v činžovních domech. Počítalo se rovněž s výstavbou objektů občanské vybavenosti,“ vysvětlil mluvčí chebské radnice Tomáš Ivanič. V návrhu bylo počítáno také se stávajícími budovami. Jejich stav se však velmi rychle zhoršil a tak bude pravděpodobně celý pozemek předán investorovi bez staveb.

Nejkvalitnější návrh budoucího využití areálu bývalých kasáren na Zlatém vrchu a navazující lokality Špitálského vrchu předložil ukončené urbanisticko-architektonické soutěži tým původem chebského ateliéru A69-architekti. Soutěže se v prvním kole účastnilo třináct architektonických týmů z celé republiky, do kola druhého pak na základě výběru poroty postoupily čtyři. Komise, která hodnotila anonymně všechny došlé návrhy, byla složená z předních českých architektů i zástupců města. A byla to vůbec první urbanisticko-architektonická soutěž vypsaná městem Cheb.

Podle encyklopedie města Chebu byla Kasárna u Mostní brány na Zlatém vrchu postavena v roce 1912 na městských pozemcích. Po jejich dokončení v roce 1914 se kasárna stala sídlem 73. regimentu. Po roce 1918 zde byl umístěn 5. prapor hraničních myslivců. Kasárna byla opuštěna po roce 1990. Dvanáctiletá správa vojenskou ubytovací službou a převod kasáren na město Cheb v roce 2002 s blokací, bez možnosti využívat kasárna dalších 10 let k obchodním účelům, proměnily kasárna v ruinu.