Zahájení Tříkrálové sbírky se uskuteční v chebském infocentru

Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky se přesouvá vzhledem k počasí do chebského infocentra, kde se bude již tradičně podávat polévka. Akce se uskuteční 6. ledna od 12 do 14 hodin. Jedná se o každoroční setkání vedení města, zástupců farní charity Cheb společně s koledníky a veřejností.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Svátek Tří králů patří tradičně k příležitostem, kdy lidé mohou projevit svou štědrost a přispět do sbírky, kterou pořádá Charita Česká republika. „Sbírka trvá každoročně od 1. do 15. ledna a v té době můžeme potkávat koledníky na ulicích, v obchodech, nebo pokud máme štěstí, protože skupinek nebývá mnoho, zazvoní u našich dveří. Koledníci nevybírají jen peníze, ale také přinášejí svým zpěvem radost, rozdávají drobné dárky a na dveře těm, kdo si to přejí, píší požehnání C+M+B, což mohou být iniciály tří králů Kašpara, Baltazara a Melichara, ale také první písmena latinského výrazu Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu,“ vysvětlila ředitelka Farní charity Cheb Eva Kolafová.

Místní podíl ze získaných prostředků půjde stejně jako v předchozích letech na služby Diecézní charity zde v Chebu, na službu Farní charity Cheb a na službu Hospice Sv. Jiří.

V souvislosti se sbírkou se také koná v Chebu řada doprovodných akcí, kromě starostenské polévky jsou lidé v pátek 6. ledna zváni:

v 17:00 hodin do chrámu sv. Mikuláše a Alžběty, kde bude slavnostní mše svatá a

v 18:00 hodin zde bude uděleno požehnání koledníkům a dobrému průběhu sbírky a velkým lákadlem zejména pro návštěvníky s dětmi bude tříkrálový příběh ztvárněný Staroplzeneckým Živým Betlémem.

Hlavním koledovacím dnem v obcích na Chebsku bude sobota 7. ledna 2017, kdy bude v ulicích k vidění koledníků nejvíce, ale sbírka bude pokračovat až do neděle 15. ledna.

„V sobotu 14. ledna 2017 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty bude od 15:00 hodin milou příležitostí k rozloučení se s vánoční dobou koncert chrámového sboru, který bude konat na podporu sbírky a jako poděkování pro všechny koledníky a pomocníky a veřejnost na něj srdečně zveme,“ podotkla.

Aby sbírku nemohli zneužít nepoctivci, budou mít podobně jako v minulých letech všechny skupinky zapečetěnou kasičku a dospělého vedoucího, který se na požádání musí prokázat průkazkou s číslem totožným s číslem pokladničky a občanským průkazem. Ti, kteří se tříkrálových koledníků u svého prahu nedočkají, mohou do sbírky přispět také prostřednictvím dárcovské sms ve tvaru dms koleda na číslo 87777 (cena jedné dms je 30 Kč), případně bankovním převodem či vkladem na konto Tříkrálové sbírky č. 66008822/0800 u České spořitelny – variabilní symbol 777, konstantní symbol 379 (složenka) nebo 558 (bezhotovostní převod). Sbírku můžete podpořit také celoročně po zaslání sms ve tvaru dms rok koleda na číslo 87777 vám každý měsíc bude automaticky odečtena částka 30 Kč.