Nové logo Aše je na světě

Aš má nové logo. Je výrazné a snadno zapamatovatelné. Právě to byla zásadní kritéria při výběru vítězného návrhu. Logo představuje tři ryby umístěné pod sebou. Pro logotyp, jehož součástí je i název města, zvolila autorka jednoduché písmo Aller a modrou barvu, která vychází z podkladové barvy znaku města. Logo města se má stát jednotnou značkou, která se bude objevovat v propagačních materiálech, určených zejména pro cestovní ruch.logo Aše

„Soutěže vyhlášené městskou knihovnou se zúčastnilo 23 ašských i mimoašských autorů, kteří přihlásili 52 prací,“ vysvětlil mluvčí Ašské radnice Milan Vrbata. Jako vítězný vyšel návrh Elišky Karešové z Dvora Králové nad Labem, jejíž dílo vlastně jako jediné uspělo u přísné komise odborníků. Jak uvedla Jitka Zelinková, ředitelka knihovny, vítězka vyšla z historického městského znaku, který zde představuje zjednodušení tří ryb umístěných pod sebou.

Všechny do soutěže podané návrhy jsou nyní vystaveny v ašské knihovně.