Světový den dárců krve – Krev nás spojuje

Čtrnáctý červen je již tradičně Světovým dnem dárců krve, k jehož oslavám se připojují organizace napříč světadíly. Světový den má připomenout ty, kteří se dobrovolně a nezištně rozhodli darovat část sebe pro záchranu druhého člověka. Téma letošního světového dne zní – KREV NÁS SPOJUJE.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V současnosti je v nemocničních transfúzních zařízeních evidováno kolem 270 tisíc dárců krve a jejích složek, k doporučenému počtu však stále „chybí“ cca 150 tisíc dárců. V praxi to znamená, že transfúzních přípravků pro nemocné není nedostatek, při jejich zajišťování však mohou někdy nastávat obtížné situace.

WHO při příležitosti letošního Světového dne připomíná loni vyhlášený cíl – dosáhnout do r. 2020 100% bezpříspěvkovosti odběrů krve ve světě – momentálně je to 62 zemí, včetně samozřejmě ČR, kde tohoto cíle v případě plné krve bylo dosaženo již v r. 1982.

Připomeňme, že kampaň za dárcovství oproštěné od finančních motivů byla Červeným křížem vyhlášena v r. 1959 a v Československu ji tehdejší ČSČK zahájil již v r. 1960. Výchova k bezpříspěvkovému dárcovství krve a jejích složek a oceňování dárců krve patří od té doby k hlavním programovým činnostem Českého červeného kříže, který spolupracuje s transfuzními zařízeními.

V Karlovarském kraji mohou lidé darovat krev v chebské, sokolovské a karlovarské transfúzní stanici. Dárce z okresu Cheb, kteří dosáhli 10, 20, 40, 80 a 120 odběrů, pravidelně oceňuje Oblastní spolek Českého červeného kříže Cheb. Ocenění 160 a 250 odběrů předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění.

Jakub Jestřáb, Oblastní spolek Českého červeného kříže Cheb