Noc kostelů v nejstarším pravoslavném chrámu

V lázeňském chrámu svaté Olgy ve Františkových Lázních, který je nejstarším pravoslavným chrámem v České republice, proběhl již 5. ročník ekumenické akce „Noc kostelů“. Návštěvníci zde měli příležitost zažít večerní bohoslužbu, koncert duchovních zpěvů a komentované prohlídky chrámu včetně ukázky bohoslužebných předmětů. Program byl na samý závěr ukončen modlitbou, během které otec Metoděj vzpomenul jména živých i zesnulých, která návštěvníci chrámu v průběhu večera zapisovali na vzpomínkové kartičky. Během šestihodinového programu do lázeňského chrámu v pětitisícovém městě zavítalo cca 250 návštěvníků. „Noc kostelů je pro nás vždy velmi intimní pozvánkou návštěvníků chrámu k modlitbě, ztišení a duchovní meditaci,“ říká duchovní správce chrámu sv. Olgy, otec Metoděj Kout. „Je to příležitost zažít a okusit alespoň malý zlomek spirituality pravoslavné církve. Do programu proto vždy řadíme večerní bohoslužbu, koncert bohoslužebných zpěvů a komentované prohlídky chrámu. Žijeme ve světě, který je plný akce, chybí nám ale vnitřní usebrání a pokoj. Noc kostelů v našem chrámu je proto především nocí duchovního spočinutí.“  Smyslem Noci kostelů je otevřít a představit křesťanské chrámy, kostely a modlitebny jako místo společenského setkání se s dalšími lidmi, jako místo duchovního setkání se s posvátnem, s historickým a kulturním dědictvím našich předků. Noc kostelů vytváří a představuje bezbariérový a bezpečný prostor setkání se i dialogu duchovních s laiky, věřících s hledajícími na místech, která jsou posvátná.