Kraj podepsal deklaraci o modernizaci železnice Plavno – Cheb

Deklaraci o rozšíření a modernizaci přeshraničního železničního spojení Plavno – Cheb v tomto týdnu podepsali náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jakub Pánik a přednosta okresního úřadu Vogtlandkreis Rolf Keil. Oba regiony v prohlášení potvrdily vzájemně odsouhlasený postup, jehož cílem je elektrifikace trati a její rozšíření o druhou kolej. Obě strany se v tomto duchu zavázaly, že zesílí a zkoordinují společný tlak na příslušné zemské a federální instituce. OLYMPUS-DIGITAL-CAMERA

„Bez moderního elektrifikovaného spojení mezi Plavnem a Chebem zůstanou oba regiony dál odtržené od možnosti rychlejšího hospodářského rozvoje. Nová dopravní infrastruktura nám pomůže dostat se na úroveň rozvinutějších krajů. Pro nás to je zásadní věc kvůli požadavku některých potenciálních investorů převážet kontejnery ekologičtěji po železnici,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Pánik.

Důležitost železnice pro ekonomiku zdůraznil i přednosta okresního úřadu Vogtlandkreis Rolf Keil. „Jako je pro vás daleko Praha, tak jsou pro nás daleko Drážďany,“ připomněl Keil význam regionální spolupráce. Vylepšení železničního spojení má přinést posílení hospodářství a cestovního ruchu v příhraničí. Zástupci obou regionů se dohodli, že během léta se sejdou na německé straně, aby o projektu diskutovali detailněji.

TZ – KK