Aktuální epidemiologická situace ve výskytu virové hepatitidy nebo-li „žloutenky“ typu A

Výskyt virové hepatitidy typu A nadále pokračuje ve všech třech okresech Karlovarského kraje. První případy se začaly objevovat v září 2014 na Chebsku, během února 2015 byla infekce zavlečena i do okresu Sokolov a během března 2015 se objevily první případy i na Karlovarsku.myti-rukou

V posledních březnových týdnech tohoto roku bylo hlášeno 13 nových případů, z toho 5 případů z Ostrova, 1 případ z Moříčova, 1 případ z Chodova, 2 případy z Kraslic a 4 případy z Chebu. Celkem 10 případů mělo souvislost ve 4 rodinách.

Výskyt virové hepatitidy typu A souvisí zejména s nedostatečně prováděnou hygienou rukou. Virus hepatitidy typu A vylučuje nemocný člověk stolicí a vstupní branou nákazy je zažívací trakt. Tento virus je velmi odolný vůči vlivům zevního prostředí, přežívá týdny při pokojové teplotě, léta ve zmrazeném stavu. Zničen je např. po pětiminutovém varu, po deseti hodinách při teplotě 60 °C, po působení dezinfekčních přípravků s virucidním účinkem. Nákaza se šíří přímým kontaktem s nemocným člověkem, kontaminovanýma rukama nebo nepřímo kontaminovanou vodou, potravinami, předměty, vzácně i krví.

Proto připomínáme, že nejdůležitějším preventivním opatřením je dodržování základních zásad osobní hygieny, a to mytí rukou po použití WC, vždy před konzumací stravy a po příchodu z venku. Vzhledem ke zvýšenému výskytu virové hepatitidy typu A doporučujeme i provádění dezinfekce rukou dezinfekčními přípravky s virucidním účinkem. Je zcela nevhodné např. pít z jedné lahve, společně ukusovat svačinu, dělit se o společnou cigaretu, společně kouřit vodní dýmku a provádět další podobné činnosti. Nemalý význam má i mytí ovoce a zeleniny před konzumací.

 

Apelujeme i na rodiče, aby věnovali zvýšenou pozornost hygieně rukou u svých dětí.

Další možnou prevencí je očkování proti žloutence typu A, které po podání 2 dávek dlouhodobě chrání před nákazou. Očkování se lze podrobit u ošetřujícího lékaře či v očkovacích centrech Karlovarského kraje na vlastní žádost, za úhradu.

Od září 2014 k dnešnímu dni onemocnělo v Karlovarském kraji celkem 333 osob (145 z okresu Cheb, 73 z okresu Sokolov a 115 z okresu Karlovy Vary), z toho 223 nemocných spadá do epidemie „KLASTER“ (136 z okresu Cheb, 55 z okresu Sokolov a 32 z okresu Karlovy Vary). U zbylých 110 případů se epidemiologickým šetřením nepodařilo prokázat souvislost s případy spadající do epidemie „KLASTER“. Celkem 166 nemocných bylo aktivně vyhledáno.

Celkem 114 postižených, tj. 34,2 %, má v anamnéze užívání drog a 35 nemocných osob je bez přístřeší. Mezi nemocnými mírně převažují muži (54,4 %). Přehled hlášených případů virové hepatitidy typu A dle data onemocnění v členění na epidemické a neepidemické případy uvádí graf č. 1, dle data onemocnění v jednotlivých okresech uvádí graf č. 2, věkovou distribuci graf č. 3, rozložení případů u dětí a mladistvých v členění dle kolektivu graf č. 4 a místní rozložení mapa v příloze.

Celkem bylo vydáno 3086 rozhodnutí (2770 lékařských dohledů, 193 zvýšených zdravotnických dozorů a 123 rozhodnutí stanovujících/ukončujících protiepidemická opatření v kolektivech), z toho 1687 rozhodnutí v rámci epidemie „KLASTER“ (1521 lékařských dohledů, 91 zvýšených zdravotnických dozorů a 75 rozhodnutí stanovujících/ukončujících protiepidemická opatření v kolektivech). V současné době jsou protiepidemická opatření stanovena v 1 základní škole, v 1 stravovacím provozu a na 2 pracovištích.

Rozložení případů virové hepatitidy typu A v Karlovarském kraji

Graf č. 1 – Přehled případů virové hepatitidy typu A v Karlovarském kraji dle data onemocnění v členění na epidemické a neepidemické případy

gr 1

Graf č. 2 – Přehled případů virové hepatitidy typu A v Karlovarském kraji dle data onemocnění v členění dle jednotlivých okresů

gr 2

gr 3

gr 4