Aktuální epidemiologická situace ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v Karlovarském kraji

Počty akutních respiračních infekcí (dále jen „ARI“) v Karlovarském kraji vychází z týdenních hlášení praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Jedná se o vážená a standardizovaná data s využitím počtu obyvatel v jednotlivých okresech a jednotlivých věkových skupinách. V 9. kalendářním týdnu byl zaznamenán mírný vzestup počtu ARI ve všech věkových skupinách s výjimkou dospělé populace, kde došlo k poklesu počtu ARI. Nemocnost v jednotlivých věkových skupinách v Karlovarském kraji a celkovou nemocnost v ČR uvádí následující tabulka č. 1. Vývoj ARI v Karlovarském kraji v sezóně 2015/2016 v jednotlivých věkových skupinách uvádí graf č. 1 a dlouhodobý trend graf č. 2.

 

Tabulka chřipka 1

Nejvyšší nemocnost ARI v 9. kalendářním týdnu 2016 byla v okrese Sokolov (1026 nemocných na 100 000 obyvatel), nejnižší v okrese Karlovy Vary (529 nemocných na 100 000 obyvatel), v okrese Cheb činila 899 na 100 000 obyvatel. Oproti minulému týdnu došlo ve všech třech okresech k mírnému vzestupu počtu ARI, a to v okrese Karlovy Vary o 10,67 %, v okrese Sokolov o 3,43 % a v okrese Cheb o 2,28 %.

V souvislosti s nárůstem počtu ARI u pacientů byl poskytovatelem zdravotních služeb od 22. 02. 2016 vydán zákaz návštěv v celé nemocnici Mariánské Lázně, který byl ukončen dnem 29. 02. 2016.

Graf č. 1 – Nemocnost ARI v Karlovarském kraji v jednotlivých věkových skupinách v období od 30.KT 2015 do 9.KT 2016

tabulka chřipka 2

 

Graf č. 2 – Dlouhodobý vývoj nemocnosti ARI v Karlovarském kraji v letech 2012–2016

tabulka chřipka 3

 

V 9. kalendářním týdnu 2016 byly v Karlovarském kraji zaznamenány 2 nové potvrzené případy chřipky, z toho 1 s klinicky závažným průběhem.

V letošní sezóně 2015/2016 evidujeme v Karlovarském kraji celkem 9 potvrzených případů chřipky (4 z okresu Karlovy Vary, 3 z okresu Sokolov a 2 z okresu Cheb), a to 3 ve věkové skupině 15-24 let, 5 ve věkové skupině 25-59 let a 1 ve věkové skupině nad 60 let věku. Celkem 7 případů zaznamenáno u žen a 2 případy u mužů. Z celkového počtu bylo 5 případů chřipky zachyceno v rámci surveillance chřipky a dalších respiračních viróz, které zajišťuje KHS Karlovarského kraje ve spolupráci s vybranými praktickými lékaři v kraji a se SZÚ Praha. Laboratorně byla potvrzena 2x chřipka A, 4x chřipka A(H1N1) a 3x chřipka B. V 8 případech pacienti negovali očkování proti chřipce, u 1 pacienta se očkovací anamnéza nepodařila zjistit. Pacient s klinicky závažným průběhem chřipky (muž ve věkové skupině nad 60 let) byl hospitalizován na ARO, u ostatních pacientů se onemocnění obešlo bez hospitalizace. Žádný z pacientů nezemřel.

Proočkovanost proti chřipce v Karlovarském kraji je dlouhodobě na nejnižší úrovni v ČR. Dosud bylo v letošní sezóně 2015/2016 očkováno proti chřipce 3,1 % obyvatel v Karlovarském kraji, což je méně než v sezóně 2014/2015, kdy byla proočkovanost 3,2 %. Nejvíce osob je očkováno ve věkové skupině nad 60 let, zejména osob s chronickými onemocněními v anamnéze. Počty očkovaných osob jsou poskytovány očkujícími praktickými lékaři a lékaři očkovacích center v kraji.