Aktuální epidemiologická situace ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v Karlovarském kraji

Počty akutních respiračních infekcí (dále jen „ARI“) v Karlovarském kraji vychází z týdenních hlášení praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Jedná se o vážená a standardizovaná data s využitím počtu obyvatel v jednotlivých okresech a jednotlivých věkových skupinách. V 5. kalendářním týdnu byl zaznamenán nárůst počtu ARI ve všech věkových skupinách s výjimkou seniorů nad 60 let věku, kde došlo k poklesu počtu ARI. Nemocnost v jednotlivých věkových skupinách v Karlovarském kraji a celkovou nemocnost v ČR uvádí následující tabulka č. 1. Vývoj ARI v Karlovarském kraji v sezóně 2015/2016 v jednotlivých věkových skupinách uvádí graf č. 1 a dlouhodobý trend graf č. 2.

ž č 1

Nejvyšší nemocnost ARI v 5. kalendářním týdnu 2016 byla v okrese Cheb (1016 nemocných na 100 000 obyvatel), nejnižší v okrese Karlovy Vary (496 nemocných na 100 000 obyvatel), v okrese Sokolov činila 976 na 100 000 obyvatel.

Graf č. 1 – Nemocnost ARI v Karlovarském kraji v jednotlivých věkových skupinách v období od 30.KT 2015 do 5.KT 2016

ž č 2

ž č 3

V letošní sezóně 2015/2016 byly v Karlovarském kraji dosud hlášeny 4 potvrzené případy chřipky (2 z okresu Karlovy Vary, 1 z okresu Sokolov a 1 z okresu Cheb), a to 3 ve věkové skupině 15-24 let a 1 ve věkové skupině 25-59 let. Z celkového počtu byly 3 chřipky zachyceny v rámci surveillance chřipky a dalších respiračních viróz, které zajišťuje KHS Karlovarského kraje ve spolupráci s vybranými praktickými lékaři v kraji a se SZÚ Praha. Laboratorně byla potvrzena chřipka A, chřipka A(H1N1) a 2x chřipka B. Nikdo z nemocných nebyl očkován proti chřipce. Nebyl hlášen žádný klinicky závažný případ chřipky, který by si vyžádal intenzivní péči na ARO či JIP.

Proočkovanost proti chřipce v Karlovarském kraji je dlouhodobě na nejnižší úrovni v ČR. Dosud bylo v letošní sezóně 2015/2016 očkováno proti chřipce 2,9 % obyvatel v Karlovarském kraji, což je méně než v sezóně 2014/2015, kdy byla proočkovanost 3,2 %. Nejvíce osob je očkováno ve věkové skupině nad 60 let, zejména osob s chronickými onemocněními v anamnéze. Počty očkovaných osob jsou poskytovány očkujícími praktickými lékaři a lékaři očkovacích center v kraji.