První úspěšná samostatná implantace kardioverteru – defibrilátoru proběhla v karlovarské nemocnici

Karlovarská kardiologie má za sebou zlomový krok. Od dnešního dne je schopna samostatně implatnovat kardioverter – defibrilátor.malé-na-web

Další zlomový okamžik má za sebou kardiologické oddělení nemocnice v Karlových Varech. Jeho lékaři dnes vůbec poprvé samostatně implantovali kardioverter – defibrilátor. Zařízení, které pomocí elektrických impulsů reguluje chod srdce, obdržela pacientka po prodělaném těžkém infarktu myokardu.

“V jeho důsledku měla žena sníženou funkci levé srdeční komory,” říká primář kardiologie Michal Paďour s tím, že u těchto onemocnění je implantace kardioverter – defibrilátoru vlastně jedinou účinnou léčbou, která dokáže minimalizovat riziko možné fibrilace komor a následné smrti. “Na rozdíl od běžného stimulátoru totiž kardioverter – defibrilátor umí v případě detekce život ohrožující arytmie vydat vysokoenergetický šok a tak arytmii zrušit.”

Vůbec první samostatná implantace kardioverter – defibrilátoru proběhla v Karlových Varech jen několik měsíců poté, co nemocnice získala k tomuto výkonu akreditaci od České kardiologické společnosti. Výkon trval necelou hodinu a proběhl bez komplikací. Pacientka si nyní v nemocnici poleží 24 hodin na pozorování a už ve čtvrtek 12. listopadu bude propuštěna do domácího ošetřování.

“Naše kardiologie se tím stala plnohodnotným specializovaným centrem, schopným nabízet všechny potřebné výkony. V případě kardioverter – stimulátorů počítáme, že bychom je měli implantovat ročně zhruba stovce pacientů z Karlovarského kraje,” říká člen představenstva a ekonomický ředitel KKN David Bracháček.

“Pacienti z regionu tak už nebudou muset dojíždět na specializovaná pracoviště do Prahy nebo Plzně, ale mohou výkon podstoupit defakto v místě bydliště. Což považuji za opravdu významný posun, ještě před několika lety by něco podobného bylo nemyslitelné,” poukazuje Bracháček na rozšiřování spektra výkonů KKN v posledních letech. Vedle těch kardiologických se totiž v Karlových Varech začaly dělat i nové specializované výkony v oblasti urologie nebo chirurgie.

Implantabilní kardioverter – defibrilátor (ICD) je obdobou běžného kardiostimulátoru. Je umístěn v kovovém pouzdře a od dosud implantovaných kardiostimulátorů se liší nepatrně většími rozměry a funkcí. Implantuje se na speciálním pracovišti do podklíčkové krajiny a se srdcem je spojen elektrodami. Implantace probíhá, s výjimkou jednoho krátkého okamžiku, pouze v lokálním znecitlivění a jde o velmi komplexní specializovaný výkon, který je vykonáván speciálně vycvičeným týmem lékařů, sester a biomedicínských inženýrů.