Cheb má svého zástupce v nominacích na „Výroční cenu ministra zdravotnictví“

Na cenu Ministra zdravotnictví byl nominovaný i MUDr. Ján Cabadaj, který je otcem myšlenky na zřízení hospice a věnuje se osvětě o hospicové a paliativní péči na Chebsku. Lékař se dlouhá léta věnuje oboru neurologie a působil jako primář neurologického oddělení v Karlovarské krajské nemocnici v Chebu.x 5

Cena ministra zdravotnictví je udělována ve dvou kategoriích. První kategorie se uděluje osobnostem, které se významným způsobem zasloužily o pomoc zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům v ČR. Druhá kategorie je určená především odborníkům, kteří se podílí na rozvoji nových druhů zdravotní, resp. zdravotně sociální péče, určených zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům.

„Pana doktora Cabadaje jsme nominovali za práci nejen pro občanské sdružení Hospic sv. Jiří v Chebu, jejímž předsedou byl od roku 2008, ale také za jeho práci v mobilním hospici sv. Jiří,“ řekla ředitelka Hospice svatého Jiří Alena Votavová. „Jeho cílem bylo vybudovat kamenný hospic, který dosud Karlovarský kraj neměl. Pan doktor zpracoval v roce 2009 projekt na výstavbu lůžkového hospice. Bohužel projekt nebyl realizován kvůli nedostatku finančních prostředků a Karlovarský kraj zůstal bez lůžkového hospice. Také vnesl osvětu o tom co to je paliativní péče, komu by měla být poskytována a jaké jsou její formy. MUDr. Ján Cabadaj je odborným garantem péče o umírající a též vedoucím lékařem mobilního hospice, díky jeho empatii a individuálnímu jednání k nemocnému a jeho rodině byly služby mobilního hospice poskytnuty 70-ti nemocným.“ dodala ředitelka.

Svatopluk Němeček udělí 3. prosince 2015 u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením obě výroční ceny. Ceny budou uděleny na slavnostním večeru pořádaném ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ve Španělském sále Pražského hradu.