Ceny většiny jízdenek ČD se od prosince nezmění

České dráhy ponechají v novém jízdním řádu ceny většiny jízdních dokladů na úrovni letošního roku. Úpravy několika málo vybraných nabídek budou minimální a drtivé většiny zákazníků se vůbec nedotknou. Ke změně dojde například u síťových jízdenek nebo u přepravného za kolo. Zlevněné budou nově jízdenky do první třídy ve všech pásmech. Úplnou novinkou je místenka na přípojný spoj prodávaná u průvodčího ve vlaku.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hlavní změny v tarifu ČD od 13. prosince 2015

  • snížení ceny jízdného v 1. vozové třídě ve vnitrostátní přepravě ve všech tarifních kilometrech (z 1,5násobku na 1,3násobek obyčejného jízdného ve druhé třídě, doposud to platilo pouze na vzdálenost nad 121 km),
  • zachování současné ceny místenky (35 Kč; 0 Kč na eShopu ČD současně při nákupu jízdenky) ve vnitrostátní přepravě a nově zavedení místenky prodávané ve vlaku pro daný povinně místenkový vlak nebo návazný přípoj za cenu 50 Kč (díky novému on-line propojení přenosných osobních pokladen s rezervačním systémem),
  • úprava ceny Celodenní jízdenky celostátní z 550 na 579 Kč,
  • úprava ceny Skupinové víkendové jízdenky celostátní z 650 na 679 Kč,
  • mírné zvýšení cen Celodenních jízdenek regionálních podle jednotlivých krajů od 4 Kč do max. 14 Kč,
  • mírné zvýšení cen Skupinových víkendových jízdenek regionálních podle jednotlivých krajů od 4 Kč do maximálně 19 Kč,
  • mírné zvýšení ceny přepravného za jízdní kolo o 5 až 10 Kč v prvních třech kilometrických pásmech v závislosti na reálné poptávce,
  • dílčí změna stávajícího cenového modelu slevových aplikací IN 25 a IN 50. Aplikace IN 25 START bude nahrazena plnohodnotnou aplikací IN 25 s platností na 3 měsíce, čímž bude umožněn cestujícím opakovaný nákup této aplikace. V této souvislosti dojde ke zvýšení ceny aplikace ze 150 Kč na 190 Kč v případě cestujících nad 26 let a ZTP, ZTP/P. U cestujících do 15 let a cestujících od 15 do 26 let bude zachována cena ve výši 150 Kč. Zároveň bude umožněn doplatek z aplikace IN 25 do aplikace IN 50, který není v současné době možný, resp. možný je jen převod původní aplikace na kartu jiného držitele.