Pranostika na měsíc listopad

Pranostika na měsíc listopad

Kůra z buku na Karla Boromejského uťatá, když suchá, malou, když mokrá, velkou zimu znamená.

pran. 2 malá na web