Nejstarší fotografická galerie v Čechách bude rekapitulovat. Na poslední výstavě

Poslední slavnostní vernisáž v Galerii 4 v chebské ulici Kamenná se uskuteční již tento pátek 6. listopadu. Tato adresa patřila po 30 let instituci, kterou dnes zná většina českých i zahraničních fotografů a nesmazatelně se zapsala do kulturního dění u nás i v zahraničí. Výstava 30 let rekapituluje její nejvýznamnější okamžiky. Představí fotografie pořízené českými a zahraničními fotografy a fotografie z archivu Galerie 4.Galerie G4

Galerie 4 je nejstarší specializovaná fotografická galerie v České republice. Její kontinuální třicetiletý vývoj odráží vývoj fotografie v České republice. Během tří desítek let uspořádala ve starobylém, komorním prostoru na 170 m2, v Kamenné ulici v Chebu 555 výstav českých i zahraničních fotografů a 150 uměleckých workshopů a fotografických dílen. Během třicetiletého působení instituce inspirovala svou činností řadu jiných institucí a jednotlivců, např. v oblasti volby studií, povolání, životního zájmu, programu. Na základě setkání či spolupráce s Galerií 4 se vytvořilo několik fotografických či uměleckých skupin a projektů. Stala se významným partnerem zahraničním institucím, pomáhala svým „know-how“skupinám i jednotlivcům, při zakládání nejedné fotografické sbírky, kulturně-společenské akce, projektů pro laickou i odbornou veřejnost. Zvláště v zahraničí dodnes oceňují vysokou profesionalitu při organizaci i instalaci výstav a recipročních workshopů.

Za tuto činnost bylo v Německu, zakladateli a dodnes i řediteli instituce Zbyňkovi Illkovi, předáno ocenění„Stavitel mostů“ za práci v oblasti mezinárodního kulturního přínosu. Galerie 4 pomohla vytvořit během třiceti let kulturní a přátelské kontakty mezi samotnými umělci a mezi kulturní sférou v Německu, Francii, Rusku, Itálii nebo v Anglii. Propojovala na kulturně společenské platformě odbornou i laickou veřejnost. Založila a dodnes organizuje již tradiční umělecký festival s mezinárodní účastí Chebské dvorky, vytvořila projekt Chebské niky, fotografický mapuje od počátku svého založení vývoj nejzápadnějšího města Aš, 20 let nepřetržitě pořádá fotografický workshop KontAKTfoto, 30 let pořádá umělecké workshopy pro studenty odborných škol, profesionály i talentované amatéry, v oblasti nových moderních technologií jako první pořádala po 4 roky uměleckou přehlídku Nová média. Spolupracuje na přeshraničních projektech pořádaných zahraničními institucemi, Městem Cheb či Karlovarským krajem.

Aby však mohla prezentovat plně i moderní a novou tvorbu současných a budoucích autorů, bude otevřena v prosinci 2015 nová galerie ART CENTRUM Galerie4. Otevře se, dlouhodobě pro veřejnost uzavřená, historická budova barokního špýcharu na Františkánském náměstí v Chebu. Zde bude nová adresa Galerie 4. Na téměř 700 m2 chce i nadále prezentovat nejlepší a aktuální tvorbu autorů z České republiky i ze zahraničí.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vznik zároveň největší fotografické galerie inicioval a intenzivně pracoval na její přestavbě a jejím otevření se umělcům i veřejnosti Zbyněk Illek. Stejně tak jako před více jak třemi desítkami let na budování první fotografické galerie v západočeském regionu. Po několika letech se mu podařilo i nyní zajistit finance na projekt přebudování Špýcharu na Art Centrum Galerie 4, definitivně financovaným současným zřizovatelem Karlovarským krajem.

Výstava potrvá do 4. prosince 2015