Národním dnem epilepsie je 30. září. V Evropě jí trpí 6 milionů lidí

Epilepsie představuje velký zásah do života, neznamená však, že by jej nemocní nemohli prožít kvalitně. V mnoha ohledech doplácejí spíš na společenská omezení než na zdravotní limity. Už sice nepanuje někdejší mýtus, že se jedná o psychickou chorobu, společnost se však k epilepsii staví stále s rozpaky. Lidi, kteří tímto neurologickým onemocněním trpí, může okolí přehlížet, nebo se o ně naopak může snažit přehnaně pečovat. Mnozí pacienti proto mají tendenci své onemocnění skrývat. Epilepsie však nemusí zavírat cestu k plnohodnotnému životu.ilustrační-foto

Informovanost veřejnosti o epilepsii sice za posledních několik let rapidně stoupla, ale „setrvačníkový pohled“ na toto onemocnění se v čase mění jen pomalu. Ve společnosti dosud panuje řada předsudků, emotivních názorů či dokonce negativních postojů, které dílem vycházejí z neznalosti a dílem ze strachu z neznámého. Tyto postoje jsou někdy spojené s podvědomou nebo vědomou snahou vyřadit nemocné ze společnosti, přinášejí jim řadu druhotných problémů v oblasti emoční, sociální, profesní, školní nebo v partnerských vztazích. I proto již nekolik let připadá na poslední zářijový den Národní den epilepsie, který má veřejnost na toto onemocnění upozornit.

„Cílem Národního dne epilepsie je informovat širokou veřejnost o nemoci, kterou trpí více než 1 % obyvatel a která kromě genetických dispozic může z různých důvodů kdykoli postihnout kohokoli z nás. O epilepsii se stále mezi veřejností mnoho neví, je obávaná a k lidem s tímto onemocněním je přistupováno se značnou nejistotou. Naším záměrem je přispět k šíření informací, které by podpořily lidi s epilepsií v jejich nesnadném, ale hodnotném životě,“ říká předsedkyně Společnosti „E“ Alena Červenková, která podporuje lidi s epilepsií. „V rámci našich aktivit se klientům snažíme poskytnout bezpečný a příjemný prostor k setkávání, příležitost k různorodým aktivitám, které lidem s epilepsií umožňují lépe se integrovat v každodenních situacích. Kromě těchto aktivit se snažíme bořit mýty spojené s epilepsií osvětovou činností a provozujeme sociální podnik Aranžérie, který lidem s epilepsií dává možnost zaměstnání v kolektivu lidí, kde jsou přijímáni bez předsudků a kde se cítí dobře“, dodává Alena Červenková.

Epilepsie je onemocnění, které se vzhledem k více druhům této nemoci projevuje různými typy záchvatů – např. nevnímáním, brněním, třesem, křečemi, bezvědomím aj. Epileptických záchvatů se není třeba bát, v případě jejich výskytu je však nutné znát základy první pomoci. Epilepsie může být vrozená, ale může se vyskytnout i náhle – kdykoli a u kohokoli v našem okolí. Může být vyvolána např. úrazem, stresem, vyčerpáním nebo operací. Přestože je epilepsie jedním z nejstarších a nejčastějších postižení mozku, patří spíše k onemocněním fyzickým nežli psychickým. Léčí se pomocí antiepileptik, dodržováním správné životosprávy, případně operativně. „Národní den epilepsie by měl být příležitostí k dialogu mezi lidmi s epilepsií a širokou veřejností, příležitostí k bourání mýtů o této nemoci, kterou trpí nemalá část lidí v našem okolí. Zejména by měl být také příležitostí k pochopení jistých specifik, která tato onemocnění provázejí a která by rozhodně neměla být důvodem k marginalizaci lidí s epilepsií zejména v oblasti sociální a pracovní,“ uzavírá Alena Červenková.