Náklady na léčbu melanomu stouply za rok o 60 %

O více než 60 % vzrostly při porovnání let 2013 a 2014 náklady VZP na léčbu klientů se zhoubným melanomem. Pacientů s tímto typem rakoviny kůže přitom za stejnou dobu přibyla jen necelá 3 %. Dramatický nárůst sumy za jejich léčbu (ze 138 na 222 milionů korun) souvisí především s příchodem nových moderních léků. Ty prodlužují celkové přežití nemocných s melanomem. VZP navíc usiluje o to, aby se co nejvíce případů odhalilo v počátečním stadiu, kdy lze s nemocí nejúspěšněji bojovat. Svým klientům proto přispívá na vyšetření mateřských znamének, čehož využívají tisíce lidí. Největší zájem je tradičně před letní sezónou.ilustrační-foto

Diagnózu melanom vykázali v loňském roce lékaři Všeobecné zdravotní pojišťovně celkem u více než 14 tisíc pacientů. Melanom je přitom pouze jedním z typů rakoviny kůže, se kterou přijde k lékaři celkem více než 61 tisíc klientů VZP ročně. Je ale příčinou největšího počtu úmrtí, která jsou s rakovinou kůže spojena (75 % úmrtí má na svědomí právě melanom).

Počet klientů VZP s melanomem a náklady na léčbu této diagnózy

  Rok 2013 Rok 2014 Srovnání 2013/2014
  Počet klientů Náklady/Kč Počet klientů Náklady/Kč Počet klientů Náklady
Praha 2 273 19 037 000 2 298 41 376 000 +1,10 % +117,35 %
Středočeský kraj 1 794 19 280 000 1 844 21 381 000 +2,79 % +10,90 %
Jihočeský kraj 904 8 343 000 964 14 367 000 +6,64 % +72,20 %
Plzeňský kraj 736 5 467 000 804 11 134 000 +9,24 % +103,66 %
Karlovarský kraj 355 2 726 000 369 7 547 000 +3,94 % +176,85 %
Ústecký kraj 1 019 7 792 000 1 025 17 410 000 +0,59 % +123,43 %
Liberecký kraj 818 5 964 000 840 9 541 000 +2,69 % +59,98 %
Královéhradecký kraj 775 11 135 000 803 13 382 000 +3,61 % +20,18 %
Pardubický kraj 770 10 102 000 821 11 456 000 +6,62 % +13,40 %
Kraj Vysočina 652 6 055 000 682 15 716 000 +4,60 % +159,55 %
Jihomoravský kraj 1 259 11 642 000 1 291 16 793 000 +2,54 % +44,24 %
Olomoucký kraj 681 9 137 000 691 10 899 000 +1,47 % +19,28 %
Moravskoslezský kraj 974 12 629 000 973 15 685 000 -0,10 % +24,20 %
Zlínský kraj 747 8 918 000 742 15 577 000 -0,67 % +74,67 %
CELKEM 13 757 138 227 000 14 147 222 264 000 +2,83 % +60,80 %

 

Náklady na léčbu melanomu zvýšil především příchod přípravků Zelboraf, Yervoy a Tafinlar. Všechny tyto léky jsou vázány na péči ve specializovaných centrech. Prodlužují celkové přežití nemocných, nicméně ani ony nedokáží rakovinu kůže vyléčit. Cena za terapii pro jednoho klienta se pohybuje mezi jedním a dvěma miliony korun.

Nejúčinnější zbraní proti melanomu je ovšem prevence. Nejde přitom jen o doporučení, aby to lidé nepřeháněli s opalováním a používali ochranné krémy. Riziko vzniku rakoviny se dá výrazně omezit vyšetřením pigmentových znamének, z nichž vzniká až polovina zhoubných kožních nádorů. Platí přitom pravidlo, že čím dříve člověk k lékaři s podezřelým znaménkem přijde, tím větší má šanci na léčbu. Je-li melanom zachycen v prvním stádiu, je úspěšnost léčby téměř 100%  – viz následující graf.

Zdroj: Česká onkologická společnost

 

Aby své klienty v prevenci podpořila, nabízí jim VZP příspěvek až 500 korun na vyšetření znamének. Novinkou pro letošní rok je, že na rozdíl od dřívějška mohou tento příspěvek čerpat i děti a mládež do 18 let.

V loňském roce, kdy byl příspěvek na vyšetření znamének určen ještě pouze pro dospělé, o něj projevilo zájem přes 2 300 klientů a VZP jim vyplatila více než milion korun.

 

Zájem klientů VZP o příspěvek na vyšetření znamének – rok 2014

  Klienti čerpající příspěvek Celkem vyplacená částka v Kč
Praha 300 133 200
Středočeský kraj 37 17 150
Jihočeský kraj 148 65 420
Plzeňský kraj 51 24 880
Karlovarský kraj 41 12 200
Ústecký kraj 82 31 100
Liberecký kraj 6 2 800
Královéhradecký kraj 91 44 430
Pardubický kraj 319 158 200
Kraj Vysočina 52 25 150
Jihomoravský kraj 590 283 470
Olomoucký kraj 139 68 800
Moravskoslezský kraj 246 97 066
Zlínský kraj 236 86 851
CELKEM 2 338 1 050 717