Dražby zabavených věcí stále táhnou. Zájem je velký

Také Finanční úřad pro Karlovarský kraj musí při prosazování řádné daňové disciplíny sahat k donucovacím prostředkům. Vedle obestavování nemovitostí nebo motorových vozidel jsou nejčastěji exekuovány bankovní účty nebo mzdy, v krajním případě i důchody. Tím nejcitelnějším je však fyzické zabavení věcí, u podnikatelů zejména zboží nebo jejich firemní majetek. OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Situace dvou konkrétních daňových dlužníků dospěla tak daleko, že muselo být přistoupeno k výkonu rozhodnutí prodejem zabavených věcí ve veřejné dražbě. Tento pátek tedy Finanční úřad pro Karlovarský kraj po náležitém zveřejňování cestou vyhlášek i prostřednictvím internetu organizoval dvě dražby, jejichž předmětem bylo devět let staré vozidlo BMW X5 a 34 tisíc párů bot. O účast v dražbách byl poměrně velký zájem. O automobil se utkalo 6 dražitelů a původní vyvolávací cena 100 tisíc korun byla završena na 220 tisících korunách. V případě obuvi se účastnilo dokonce 7 zájemců, a přestože vyvolávací cena byla stanovena na 620 tis Kč, záhy se vyšplhala až na 1 mil 335 tis Kč. Dotčený vydražitel se však zřejmě nechal strhnout dražební atmosférou, protože jím nabízené nejvyšší podání nebyl schopen následně na místě uhradit. Dražba se tak bezprostředně opakovala již bez jeho účasti a úspěšný vydražitel uhradil na daňové nedoplatky dotčeného dlužníka 1 mil 20 tis Kč.

Aktivita Finančního úřadu pro Karlovarský kraj v podobě daňových dražeb není nijak ojedinělá, před tou dnešní jich od začátku roku provedl již pět s dosavadním výnosem 581 tis Kč. V loňském roce jeho daňoví exekutoři provedli 570 exekucí srážkou ze mzdy, v 915 případech exekuovali bankovní účty, ve 37 případech zajišťovali v terénu movité věci a v 5 případech prodávali nemovitosti. Přitom ve více jak 15 tisících případech dlužníci uhradili své daňové pohledávky těsně před přistoupením k exekuci nebo v jejím průběhu a spolu s 543 přihláškami do insolvenčních řízení úřad na svých dlužnících v roce 2014 celkově vymohl ve prospěch státního rozpočtu částku 220 miliónů korun.