Kraj postupně zvelebuje domovy pro seniory

Karlovarský kraj úspěšně pokračuje v rekonstrukci Domova pro seniory „Skalka“ v Chebu a Domova pro seniory v Lázních Kynžvart. V rámci stavebních úprav došlo nejenom k zateplení budov a výměně oken, ale modernizací prochází i vnitřní prostory. Klienti obou zařízení se tak mohou těšit na zbrusu nové pokoje.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Postupnou proměnou prochází Domov pro seniory „Skalka“ v Chebu. Karlovarský kraj uspěl v programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a získal dotaci ve výši 31,5 milionu korun na další modernizaci vnitřní části domova. „Z této dotace bude financována první etapa projektu. Za celkovou částku 42 milionů bude realizována rekonstrukce kuchyně a jejího zázemí a úpravy budou provedeny i ve druhém nadzemním podlaží. Karlovarský kraj se na realizaci bude podílet 10,5 miliony korun. Na přestavbu jsme již získali potřebné stavební povolení a nyní nás čeká vyhlášení veřejné zakázky. V případě hladkého průběhu zadávacího řízení by stavba mohla začít v říjnu tohoto roku,“ upřesnil Čermák.

V Domově pro seniory v Lázních Kynžvart se proměny dočká celkem 44 pokojů. Předpokládané náklady z rozpočtu Karlovarského kraje dosahují 10,3 milionu korun. Investiční akce, která byla naplánována na roky 2013 až 2017, je realizována v 5 etapách. „V rámci 1. a 2. etapy bylo doposud zmodernizováno 11 pokojů za 2,1 milionu korun a nyní byl vybrán zhotovitel pro 3. etapu. Během ní bude zrekonstruováno dalších 15 pokojů. Ve výběrovém řízení na zhotovitele prací se nám podařilo plánovanou sumu 3,5 milionu korun stlačit na konečnou cenu 2,9 milionu korun. Do konce roku 2017 pak zbývá ještě v rámci připravované 4. a 5. etapy opravit 18 pokojů,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák.

Karlovarský kraj žádal o dotaci v programu MPSV, který je zaměřen na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že vyhlašovaná výzva je kontinuální, bude se kraj i v příštích letech ucházet o další prostředky tak, aby celou investiční akci v plánovaném objemu 126 milionů korun mohl dokončit do konce roku 2019. „V případě přidělení dotace bychom v roce 2016 zahájili v rámci 2. etapy rekonstrukci společných prostor bytového objektu. V roce 2017 bychom pak požádali o finance na závěrečnou 3. etapu, která by se týkala přestavby administrativní a lůžkové části budovy. Celkem by se jednalo o práce za dalších zhruba 84 milionů korun. Pro domov je získání dotace z MPSV velmi dobrou zprávou, protože z poslední verze Integrovaného regionálního operačního programu, která byla odeslána ke schválení do Bruselu, vyplývá, že z tohoto programu nebude možné čerpat prostředky na rekonstrukce domovů pro seniory,“ doplnil Čermák.