VZP zaplatí speciální prohlídky

Analýza: Rakovina kůže, prsou a trávicího ústrojí stála loni VZP o 287 miliónů více

U mužů je hned po kůži nejohroženější prostata. VZP zaplatí speciální prohlídkyOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nejčastějším nádorovým onemocněním je v České republice rakovina kůže následovaná rakovinou prsu a rakovinou trávicího ústrojí. Nemocných navíc rok od roku přibývá. Jak se objevují stále nové a modernější léky a metody léčení, rostou prudce i náklady na péči. Jen za léčbu pacientů spadajících do výše uvedených tří diagnostických skupin zaplatila VZP loni 5,395 miliardy korun. To je o téměř 287 milionů více než v roce 2013. Ukázala to analýza, kterou VZP provedla při příležitosti Českého dne proti rakovině. Ten připadá na středu 13. května.

Každý rok odhalí lékaři v Česku rakovinu u zhruba 80 tisíc pacientů a přes 27 tisíc lidí ročně na zhoubný nádor zemře. Znamená to, že každých 20 minut umírá v tuzemsku jeden člověk na rakovinu. Následující tabulka přesně ukazuje, které orgány postihují nádory nejčastěji, kolik stojí léčba a jaký je trend v porovnání dvou předchozích let. Uvedené počty pacientů přitom představují všechny nemocné, kteří byli v daném roce s rakovinou konkrétního orgánu léčeni, tedy nejen nově odhalené případy. Náklady jsou uvedeny v tisících korun.

Kde nejčastěji útočí rakovina

  2013 2014 Srovnání 2013/2014
  Pacienti Náklady Pacienti Náklady Pacienti Náklady
Kůže 61 584 314 311 62 966 417 980 +2,24 % +32,98 %
Prsa 51 725 1 935 825 52 290 1 985 500 +1,09 % +2,57 %
Trávicí ústrojí 47 730 2 858 800 48 283 2 992 341 +1,16 % +4,67 %
Mužské pohlavní orgány 41 110 997 182 41 770 1 071 399 +1,61 % +7,44 %
Močové ústrojí 29 607 929 423 30 107 981 989 +1,69 % +5,66 %
Ženské pohlavní orgány 23 728 543 602 22 845 528 237 -3,72 % -2,83 %
Dýchací ústrojí 16 899 805 231 16 693 873 049 -1,22 % +8,42 %
Štítná a jiné žlázy s vnitřní sekrecí 8 520 80 691 8 073 74 193 -5,25 % -8,05 %
Hlava a krk 6 839 247 917 6 827 260 165 -0,18 % +4,94 %
Oko a centrální nervová soustava 5 125 273 248 4 926 281 780 -3,88 % +3,12 %
Kosti a kloubní chrupavky 1 838 52 514 1 774 60 011 -3,48 % +14,28 %

 

Pozn.: Součet pacientů ve všech uvedených skupinách neodpovídá celkovému počtu pacientů s libovolnou onkologickou diagnózou – někteří jsou totiž uvedeni ve více skupinách, protože u nich nemoc postihla více orgánů.

Letošní Český den proti rakovině je zaměřen na nádory reprodukčních orgánů. Rakovina mužských pohlavních orgánů je přitom, co se četnosti výskytu týče, hned na čtvrtém místě pomyslného žebříčku nejčastějších onkologických diagnóz. Konkrétně rakovina prostaty je u mužů dokonce druhé nejčastější nádorové onemocnění, hned po rakovině kůže.

VZP se proto rozhodla, že v letošním roce nabídne svým klientům příspěvek až 2,5 tisíce korun na speciální preventivní vyšetření prostaty. To by u nich mělo rakovinu vyloučit, případně ji odhalit v časném stadiu, kdy je ještě velká šance na úspěšnou léčbu.

Zatímco nabízený příspěvek od VZP na vyšetření prostaty je novinkou, pro ženy již delší dobu funguje tzv. screening rakoviny děložního hrdla. Jde rovněž o preventivní vyšetření, na které zve VZP už druhým rokem své klientky dopisem, pokud se samy zapomněly k lékaři dostavit. Podobně funguje adresné zvaní i na mamografický screening a na screening rakoviny tlustého střeva a konečníku.

V rámci nabídky benefitů poskytuje VZP svým klientům už druhým rokem také příspěvek na vyšetření kožních znamének – to může pomoci včas odhalit například zhoubný melanom. Pacient tak opět dostává výrazně větší šanci na vyléčení. Už v roce 2014 pojišťovna svým dospělým klientům poskytovala na vyšetření dermatoskopem až 500 korun. Tuto nabídku loni využilo 2 338 pojištěnců a VZP jim vyplatila přes jeden milion (1 050 717 Kč).

Pro letošek VZP tuto svou nabídku rozšířila i na dětské klienty, přičemž pro dospělé platí samozřejmě nadále. Na vyšetření optickým dermatoskopem, které provede kožní lékař, mohou děti i dospělí získat příspěvek až 300 korun, na vyšetření digitálním dermatoskopem dokonce až 500 korun.

Jako novinku letos VZP nabízí také příspěvek na odvykání kouření. Snad málokdo pochybuje o tom, že tento zlozvyk je často jednou z příčin vzniku zhoubných nádorů dýchacího ústrojí. V roce 2014 se s rakovinou těchto orgánů léčilo bezmála 17 tisíc klientů VZP (16 693) a náklady na péči o ně vysoce přesáhly tři čtvrtě miliardy korun (873 milionů Kč).

Klientům, kteří chtějí s kouřením skoncovat a snížit tak riziko, že onemocní třeba rakovinou plic, nabízí letos VZP až 500 korun. Příspěvek mohou získat na náklady spojené s nákupem léčebných přípravků zakoupených v době léčby pod dohledem lékaře. Zájemce musí doložit lékařem podepsaný doklad, že se jedná o léčbu v rámci odvykání kouření.

Detailní informace o podmínkách, za jakých je či bude možno získat jakékoliv příspěvky od VZP, najdou klienti na webu Klubu pevného zdraví.