Svatý Václav zažil primiční mši

Chebský kostel svatého Václava po delší době zažil primiční mši svatou. Předsedal jí otec Richard Polák. Ten není pro řadu lidí neznámou tváří, poslední tři roky byl totiž v Chebu na „praxi“. 

Ale co vlastně primiční mše je? Je to mše svatá samostatně slavená Novoknězem, resp. mše svatá, jíž novokněz předsedá, je spojená se speciálním požehnáním a milostmi pro věřící i celý svět. Po ní se obvykle lidem uděluje individuální požehnání.

Na Chebsko zavítal Richard Polák na podzim 2013, když ho sem plzeňský Generální vikář poslal na pastorační praxi, později, od března 2014 zde působil jako jáhen.

„O tom neznámém městě jsem před tím neměl valného pojetí, ale Cheb mě neobyčejně příjemně překvapil. Nalezl jsem tu určitou “tajemnou“ atmosféru, kterou jsem znával z Malé Strany nebo z centra Českého Krumlova z doby před 15 – 20 lety, a především řadu zajímavých a skvělých lidí,“ řekl otec Richard. „Práce ve farnosti mi nabídla možnost setkávání s rozmanitými společenskými skupinami i poznání, že Cheb má také svoji druhou tvář, jíž jsou více nebo méně viditelné, ale rozhodně bolestné sociální a morální rány. Velikou oporu jsem měl v otci Hruškovi, místním faráři a vynikajícím člověku, pod jehož vedením se lidé z farnosti nejen snaží žít křesťanský život, ale také aktivně vydávat svědectví o Kristově Evangeliu v různých oblastech společenského života: Hospic sv. Jiří, Farní charita, služba potřebným a lidem na okraji společenského zájmu, apod.,“ podotkl.

„Chebsko mi učarovalo. Krajina má zvláštní ráz, je jakoby nakročená k západní části Evropy, má specifický „vzorek a fakturu“ a bohatství tvarů, a také zvláštně rozkládá světlo, zvláštně v odpoledních hodinách. Je to krajina šlehaná dějinami, jakýsi most mezi světy, často ponořený do mlh. Nebude snadné odtud odcházet,“ svěřil se otec Richard.

Čeká ho ještě několik po-primičních mší svatých, které má odsloužit v Hofu a v poutní bazilice v Marienweiher. „Což mi působí velkou radost,“ dodal.

„Do srdcí mnohých se také zapsal jako dobrý zpěvák, který dokáže své milované chorály krásně přednést při bohoslužbě a s radostí si zpívá i v průběhu dne při práci,“ řekla řiditelka farní charity Eva Kolafová .

Další po-primiční mše se budou konat:

  1. února, Hof – farnost St. Pius, 18. 30,
  2. března, Hof – farnost St. Konrad, 10. 30
  3. března, Hof – farnost St. Marien, 18. 30.