Velké cvičení v Citicích – jako po zemětřesení

Výcvik speciálního týmu právě probíhá v bývalém důlním areálu u Citic na Sokolovsku. Odborníci se zaměřili na to, jak stabilizovat poškozené konstrukce budov, například po zemětřesení. Akce potrvá do pátku a s českými specialisty zde budou cvičit i jejich kolegové z Německa. 

„Výcvik týmu USAR (Urban Search and Rescue Team) v Citicích je zaměřený především na stabilizaci poškozených konstrukcí budov,“ říká Martin Kasal, mluvčí hasičů. „Společně s kolegy hasiči z Karlovarského kraje zde budují nejrůznější výdřevy, které mají za úkol zajistit bezpečný vstup do budov. Zajišťují tak dveře či okna, ale staví i stabilizaci stěn hrozících pádem.“

„V České republice sice není riziko silných zemětřesení příliš vysoké, zkušenosti USAR týmu je ale možné využít například při dopravních nehodách, kdy vozidla narazí do domů. Před vyproštěním takto havarovaných vozidel je nutné stejným způsobem zajistit poškozené části domu s ohledem na bezpečnost zachraňovaných osob i zasahujících hasičů. Karlovarští hasiči si společně se členy týmu USAR vyzkoušeli i další možnosti, například průzkum budov s použitím speciálních kamer,“ popisuje mluvčí.

Výcvik USAR týmu bude v Citicích pokračovat až do pátku. Ve čtvrtek zde budou společně se členy odřadu USAR budou cvičit i kolegové z Německa z THW (Technisches Hilfswerk). THW je v Německu orgánem ministerstva vnitra a zaměřuje se technickou a logistickou podporu tamních hasičů či dalších záchranných složek. Mimo jiné disponuje rovněž vybavením a zkušenostmi se záchranou s oblastí postižených zemětřeseními či podobnými událostmi.

Různá cvičení se v bývalém důlním areálu u Citic na Sokolovsku nekonají poprvé. Krajští vyšetřovatelé hasičů zde zkoušeli různé způsoby vzniku a rozvoje, výzkumný pokus rozvoje požáru ve velkých prostorách zde nedávno provedli rovněž studenti skotské univerzity

Odřad USAR, neboli Urban Search and Rescue Team, je Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí. Je jedním z odřadů MV – generálního ředitelství HZS ČR. Odřad je předurčen pro vyhledávací a záchranné práce v obydlených oblastech – zejména po zemětřeseních. Může také působit na území ČR při zřícení budov. Jedná se o odřad s týlovým zabezpečením nejméně na 7 dnů v počtu 36 osob (střední odřad) nebo s týlovým zabezpečením nejméně na 10 dní v počtu 69 osob (těžký odřad), jehož přeprava je zabezpečována letecky, alternativě pozemní cestou do vzdálenosti 1000 km. Těžký USAR odřad se skládá z 69 osob – z velitele odřadu, 2 velitelů segmentů, 2 zástupců velitelů segmentů, 2 týlařů – techniků technické služby – spojařů, 2 týlařů – logistiků, 4 styčných důstojníků, 2 lékařů, IT specialisty, statika, 2 velitelů čet, 4 družstev hasičů v počtu 1+9 a 2 kynologických skupin v počtu 1+4.