Poohří: Studenti architektury navrhli jeho úpravy

Vernisáž unikátní výstavy s názvem CHEB – OHŘE – VIZE proběhla v sobotu 6. září od 18 hodin v kostele Zvěstování Panny Marie na Františkánském náměstí. Zájemci ji mohou navštívit až do 10. října. 

K vidění jsou práce studentů Fakulty architektury pražského ČVUT z ateliéru architektů Borise Redčenkova a Vítězslava Dandy, kteří řešili revitalizaci části chebského Poohří od Písečné brány po železniční viadukt.

„Cílem nebylo najít konečné řešení, ale prověřit rozdílné přístupy v otázkách intenzity zastavění, budoucího charakteru nábřeží či využití jednotlivých lokalit. Společným znakem všech projektů je snaha o definování nábřeží řeky jako zásadního, celoměstský významného veřejného prostoru,“ upřesnil architekt a pedagog Boris Redčenkov.

Studenti přitom vytvořili jak ucelené urbanisticko-rozvojové koncepce pro celou oblast, tak konkrétní architektonické návrhy pro jednotlivá klíčová místa.

„Výsledné návrhy jsou velice kvalitní a řeší přesně to, co i my považujeme za velký problém, tedy že řeka není jako v jiných městech hlavní osou života,“ poznamenal místostarosta Chebu Tomáš Linda.