Prevence je pro úspěšnost léčby melanomu důležitá, zdůrazňuje pojišťovna

Každý rok přibývá lidí, které postihne zhoubný melanom a kolem 400 z nich na toto onemocnění umírá. Klíčovou roli pro úspěšnou léčbu melanomu hraje prevence, která zahrnuje pravidelnou kontrolu kůže a minimalizaci pobytu na slunci. Příznaky melanomu mohou zahrnovat změny barvy, tvaru nebo velikosti mateřských znamének nebo nové výrůstky na kůži.

Ilustrační foto Pixabay

Melanom je považován za jeden z nejagresivnějších typů rakoviny kůže, protože se může rychle šířit do okolních tkání a orgánů. Rizikové faktory zahrnují nadměrné vystavení slunci, přítomnost mnoha mateřských znamének, genetické faktory a oslabený imunitní systém. Melanom může metastazovat do kůže, podkoží, lymfatických uzlin nebo hematogenně do kteréhokoliv vnitřního orgánu.

V loňském roce se léčilo s některým typem melanomu téměř 17 tisíc klientů VZP, za ně pojišťovna uhradila celkem 632 milionů korun. Nejčastěji lékaři odhalí zhoubný melanom na trupu pacienta. Následují dolní končetiny a horní končetiny. Výjimkou ale nejsou ani nálezy například v obličeji i ve vlasech.

Počty pacientů se zhoubným melanomem (hlavní diagnóza) v letech 2021-2023

  2021 2022 2023
Pacienti 15 369 16 175 16 868
Náklady v Kč v tis. 537 251 566 012 632 182

Tloušťka melanomu je jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují prognózu nemoci. Čím tenčí je melanom, tím je obvykle lépe prognózován, což znamená, že je méně pravděpodobné, že se bude šířit do okolních tkání a orgánů a že bude mít agresivní průběh. V tomto případě je pacientovi znaménko odstraněno, což samo o sobě znamená vyléčení, nicméně stejně je nutné pacienta pravidelně sledovat, aby se minimalizovalo riziko opakování.

U pokročilejšího stádia rakoviny kůže, tzv. tlustého melanomu, je vyšší pravděpodobnost šíření do okolních tkání a orgánů, což může způsobit závažné komplikace a snížit šance na úspěšnou léčbu. V tomto případě se už hraje o čas – nádor musí být léčen co nejdříve. Důležité tedy jsou preventivní opatření, vyhledávání rizikových pacientů, přesná diagnostika a odpovídající léčba a pravidelné sledování diagnostikovaných pacientů.

Biologická léčba melanomu

  2019 2020 2021 2022 2023
Počet UOP 359 526 626 723 836
Náklady v tis. Kč 253 169 380 379 447 764 495 421 548 864

Náklady na biologickou léčbu melanomu meziročně neustále rostou, za posledních pět let se více než zdvojnásobily na loňských 550 mil. korun, tvoří tedy již 87 % celkových nákladů na léčbu této zákeřné nemoci. Momentálně VZP zajišťuje tento typ nejnákladnější a nejmodernější péče svým klientům v 19 nemocnicích, resp. komplexních onkologických centrech.

VZP