Finanční příspěvek od kraje získají aktivity z oblasti podpory rodiny

Členové Rady Karlovarského kraje rozhodli o rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního Programu na podporu rodiny. Mezi žadatele rozdělí částku ve výši 610 tisíc korun.

Ilustrační foto Pixabay

„Opět po roce jsme vyhlásili krajský dotační program, kterým se snažíme pomoci subjektům z neziskového sektoru realizovat aktivity podporující rodiny. Právě v této oblasti totiž pociťujeme nutnou potřebu podpory, ať už se jedná o činnosti směřující k předcházení negativních jevů v rodinách nebo pobytové akce pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra,“ uvedl ranní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár.

Maximální výše dotace mohla činit 100 tisíc korun, v případě edukačně-terapeutických aktivit nebo pobytových akcí 70 tisíc korun. Dotace jsou určeny na projekty zaměřené na poradenství včetně asistence při setkávání rodičů s dětmi, kdy jsou rodiče v konfliktní situaci, na projekty zaměřené na edukaci rodičů k dovednostem potřebným k vybudování zdravých rodinných vztahů, zvládání nevhodného chování dětí a předcházení problémům při výchově. Dále také na programy cílící na dovednosti vedoucí k zabránění umisťování dětí mimo biologickou rodinu a na dovednosti potřebné pro převzetí dětí do péče. Finanční podpora je také poskytována na edukačně-terapeutické aktivity nebo pobytové akce pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra. Součástí projektů může být i krátkodobé hlídání dětí a péče o ně, a to jako doprovodná služba k podporovaným aktivitám.         

Mezi úspěšnými žadateli jsou například Rodinné centrum Zvoneček (Nejdek), Centrum pro dítě a rodinu Valika (Horní Slavkov), Ranná péče Krůček (Cheb), Zdravá rodina 2024 (Karlovy Vary), Bezpečné břehy (Františkovy Lázně) a další.           

KÚKK