V chebské knihovně proběhla čtenářská soutěž

Místo kolo tradiční soutěže Klubu dětských knihoven Karlovarského kraje „Nekoktám, čtu!“ proběhlo v oddělení pro děti 10. dubna. Stejně jako v minulých ročnících předvedli soutěžící i letos velmi vyrovnané výkony. Porota (Mgr. Pavla Černá z 2. ZŠ a knihovnice Lenka Königsmarková a Petra Šnejdarová) při čtení soutěžících hodnotila především plynulost, rychlost, hlasitost, intonaci a výslovnost. A jak to celé dopadlo?

Foto: Chebská knihovna – oddělení pro děti

V kategorii 4. tříd se na prvním místě umístila Nela Kubešová (6. ZŠ), na druhém místě Zuzana Koubová (5. ZŠ) a třetí místo patří Ondřeji Hrstkovi (2. ZŠ). Mezi žáky 5. tříd se na prvním místě umístila Karolína Malčánková (4. ZŠ), druhé místo obsadil Jiří Dubjak (2. ZŠ) a třetí místo Laura Pavlíková (1. ZŠ). Výherci si odnesli věcné ceny v podobě knih, výtvarných potřeb i něčeho dobrého na zub, ale ani ostatní soutěžící nezůstali zkrátka.

Výhercům gratulujeme a 26. dubna jim při finále soutěže v Krajské knihovně v Karlových Varech budeme držet palce.

Petra Šnejdarová, oddělení pro děti

Foto: Chebská knihovna – oddělení pro děti

Foto: Chebská knihovna – oddělení pro děti