Akreditace potvrdila, že je v sokolovské nemocnici pacientům poskytována profesionální péče

Zdravotnický holding Penta Hospitals úspěšně pokračuje ve zvyšování kvality a bezpečnosti svých zdravotnických služeb. Po nemocnicích v Roudnici nad Labem, Vrchlabí, Ostrově nebo Písku nyní úspěšně prošla auditem Spojené akreditační komise (SAK) také Nemocnice Sokolov. Udělením akreditace SAK potvrdila, že v Sokolově je pacientům poskytována profesionální a bezpečná péče.

„Jednotlivé nemocnice jsme přebírali od různých provozovatelů. Chtěli jsme proto co nejrychleji sjednotit standardy poskytované péče. Plošná akreditace našich nemocnic už je jen oficiálním završením celého procesu, uvedla Barbora Vaculíková, generální ředitelka skupiny Penta Hospitals. Zároveň ocenila práci zaměstnanců sokolovské nemocnice, kteří se na zavádění pravidel managementu kvality a bezpečnosti podílel. „Tento úspěch je úspěchem nejen nemocnice, ale hlavně všech zaměstnanců, kteří dlouhodobě odvádí kvalitní a poctivou práci.

Získání akreditace předchází rozsáhlé šetření, při kterém se komise SAK zaměřuje, vedle samotného poskytování medicínské péče, i na takové věci, jako je fungování administrativy, organizačních procesů v nemocnici i jejím zázemí, včetně technických provozů nebo kuchyně, až po to, jakým nemocnice disponuje zázemím pro pacienty.

„Většinu odborných kritérií naše nemocnice splňovala už před akreditací. Náročnější tak byla spíše administrativa, která akreditaci provází a nastavení některých organizačních procesů. Nicméně jsem vděčná za potvrzení nezávislou autoritou, která nám poskytla jistotu, že máme tým, na který se můžeme spolehnout, a který zajišťuje kvalitní, odbornou a bezpečnou péči našim pacientům. Všem patří velký dík, shrnula průběh akreditačního procesu ředitelka nemocnice Jitka Bureš Samáková.

Udělením akreditace vše ale zdaleka nekončí. Nemocnice počítá s dalším zvyšováním kvality svých služeb. Už v letošním roce tak v Sokolově zahájí, společně s Karlovarským krajem, výstavbu nového urgentního příjmu. Kromě toho skupina Penta Hospitals počítá také s dalšími investicemi do modernizace přístrojového vybavení nemocnice i do vzdělávání jejích zaměstnanců. –

Nemocnice Sokolov vznikla jako městské zdravotnické zařízení v roce 1846. Již v roce 1911 ji ale, z kapacitních důvodů, nahradila nemocnice nová, vybudovaná na vrchu Hart, kde se nachází dosud. Nemocnice Sokolov patří mezi páteřní zdravotnická zařízení v Karlovarském kraji a poskytuje jak akutní, tak plánovanou péči v širokém rozsahu, od základních oborů, až specializovanou oční kliniku. Od roku 2017 je nemocnice součástí skupiny Penta Hospitals CZ.