V Chebu připomenou důležitost prevence onkologických onemocnění

Včasná prevence je v oblasti onkologie klíčová. Proto se první „Den pro zdraví a nejen proti melanomu“ v Chebu bude věnovat právě prevenci vzniku nádorových onemocnění. Prostor dostanou například ukázky samovyšetření, představení screeningových programů a vyšetření znamének dermatologem. Program v úterý 3. října pořádá společnost Dialog Jessenius pod záštitou Hlasu onkologických pacientů a ve spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje a městem Cheb.

Ilustrační foto Pixabay

V Karlovarském kraji doposud chybí komplexní krajské onkologické centrum, nepracuje zde ani žádná pacientská organizace, která by se věnovala osvětě v oblasti nádorových onemocnění. To vedlo společnost Dialog Jessenius k uspořádání „Dne zdraví a nejen proti melanomu“. První ročník se v Chebu uskuteční v úterý 3. října od 11 do 18 hodin před Městským úřadem (nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14.)

Projekt je zaměřený na edukaci a je určený široké veřejnosti. „Zdraví je chápáno jako absence nemoci. Věnujme proto pozornost prevenci, která může mnohdy zachránit i naše životy,“ uvedl Jan Vrba, starosta Chebu.

„Správné informace jsou zdraví a život zachraňující,“ doplnila Michaela Tůmová, ředitelka společnosti Dialog Jessenius a místopředsedkyně výboru Hlasu onkologických pacientů. „Čím dříve jsou nádory odhaleny, tím je jejich léčba snazší.“ Hlavními tématy Dne zdraví proto budou nádory prsu, varlat, prostaty, gynekologické nádory se zaměřením na vakcinaci HPV, nádory tlustého střeva, nádory kůže a plic.

Návštěvníci si mohou přímo na místě nechat vyšetřit pigmentová znaménka dermatologem, seznámit se se screeningovými programy nebo si sami vyzkoušet samovyšetření prsů a varlat na speciálních anatomických modelech.

Nebudou chybět ani edukační informační stánky s tematickými letáky a brožurami. Kromě onkologické prevence se program zaměří i na všeobecné informace o životním stylu, zdravém pohybu a výživě. Přestaví se také Národní zdravotní informační portál NZIP a manuál onkologické prevence a včasné diagnostiky Hlidej.se.