V geofyzikálním muzeu se návštěvníci dozvědí zajímavosti o zemětřesení

V geofyzikálním muzeu ve Skalné se návštěvníci dozvědí zajímavosti o zemětřesení. Po telefonické domluvě si mohou zájemci prohlédnout historické seismometrické přístroje, informativní tabule, model sopky a mnoho dalšího.

„Dokonce si na tomto místě mohou lidé také zemětřesení poslechnout. Na zdi se tu nachází audio krabička, na které si návštěvníci namačkají, ze které seismické stanice si chtějí zemětřesení poslechnout a zmáčknou tlačítko. Ozve se dunění jako při bouřce. Takovým zvukem se zemětřesení na Chebsku projevují,“ vysvětlil průvodce v muzeu Jan Buriánek.

Model historického seismometru z Číny

Ve druhé místnosti muzea se nachází historické seismometry, které patří k unikátním modelům, které jsou zde k vidění „Ve vitríně se nachází například model historického seismometru z Číny. Na přístroji jsou umístěni draci a pod nimi se nachází žáby s otevřenou tlamou. Draci mají v tlamě kuličku, která při otřesech spadla do tlamy žáby,“ uvedl Jan Buriánek.

Vedle toho se pak nachází také vrtné jádro ze 400 metrů hlubokého vrtu, který se nachází u Studence na Sokolovsku. Seismologové nakonec do dutiny umístili speciální aparaturu, kterou se otřesy země sledují.

„Kromě toho se tu nachází také výbrusy jednotlivých hornin, které všichni jistě znají, a mohou si je prohlédnout,“ popsal průvodce. Součástí prohlídky muzea je také půlhodinové video o vzniku zemětřesení na Chebsku a jeho měření. Po zhlédnutí videa se návštěvníci vydají ke skále u hradu Vildštejn. Tam se v podzemní chodbě nalézá další aparatura pro sledování zemětřesení.

Objednat se na prohlídku muzea můžete na e-mailu: burianekjan86@seznam.cz