Pozor na dopravní komplikace na D6. Rekonstrukcí projdou celkem čtyři větve mimoúrovňové křižovatky

Na dálnici D6 na exitu 162 u Potočiště byly zahájeny stavební práce za úplné uzavírky všech nájezdů a sjezdů mimoúrovňové křižovatky. Aktuálně se frézuje starý povrch vozovky a je odstrojován most D6-073.1 přes dálnici. Pro řidiče zde nyní platí dopravně značená objízdná trasa přes exit 164 Cheb – východ a souběžnou silnici III. třídy. Kompletní stavební práce by měly být dokončeny  v polovině prosince 2023.

Foto: ŘSD

„Rekonstrukcí projdou celkem čtyři větve mimoúrovňové křižovatky se sjezdem na Jesenici o celkové délce téměř 2 km, na nichž dojde k odfrézování starého krytu a položení nových asfaltových vrstev,“ informovala tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Dana Zikešová. „Opraven bude také most vedoucí nad dálnicí, který bude odstrojen, dojde na něm k odbourání na nosnou konstrukci a následnému zhotovení nové spřažené desky, celoplošné hydroizolaci, realizaci nové římsy, záchytného zařízení, svodidel a vozovky,“ uvedla.

Foto: ŘSD

„V rámci I. etapy probíhají práce za úplné uzavírky všech ramen mimoúrovňové křižovatky na exitu 162 do první poloviny srpna. V II. etapě budou stavební práce pokračovat na uzavřeném sjezdu a nájezdu ve směru na Cheb včetně mostu přes dálnici, a to do poloviny prosince 2023,“ doplnila mluvčí.

Stavební práce v hodnotě 22,5 mil. Kč bez DPH provádí společnost MI Roads a.s.