Počet fotovoltaických elektráren zapojených do sítě se od začátku roku 2022 více než zdvojnásobil

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice výrazně zrychlil. Zatímco na začátku roku 2022 bylo v České republice do sítě zapojeno okolo 50 tisíc fotovoltaických elektráren, v polovině roku 2023 je to už přes 130 tisíc fotovoltaických elektráren. Vyplývá to z dat, které za největší distribuční společnosti ČEZ Distribuce, PREdistribuce a EG.D poskytlo MPO České sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES).

Ilustrační foto Pixabay

„Před mým nástupem na ministerstvo neudělala minulá vláda pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie prakticky nic, stejně jako pro modernizaci energetiky jako takové. Přitom víme, že jsou to právě obnovitelné zdroje, které jsou nutnou podmínkou dekarbonizace i energetické bezpečnosti,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „V oblasti obnovitelných zdrojů energie a zejména solární energie bohužel zaostáváme nejen za státy, které jsou známy jako velmi rozvinuté v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů energie, ale také Maďarskem či Polskem. Naším cílem je to změnit, proto měníme legislativu, abychom zjednodušili povolovací řízení pro obnovitelné zdroje energie, a abychom jejich využívání zatraktivnili.“

Zapojování nových fotovoltaických elektráren v posledních měsících stále zrychluje. V roce 2022 jich distribuční společnosti připojily 35 tisíc, za první pololetí roku 2023 už dokonce více než 45 tisíc. Výkon připojených fotovoltaických elektráren narostl od začátku roku 2022 pomalejším tempem, než počet elektráren. To značí, že se více instalují menší zdroje. Zatímco na začátku roku 2022 byl výkon FVE v České republice přibližně 2,2 GW, v polovině roku 2023 to jsou skoro 3 GW.

„Zájem o připojení zelených výroben, a především těch solárních roste i letos. Už v květnu jsme připojili k síti stejné množství zdrojů, jako loni za celý rok. Abychom mohli udržet stávající tempo, investujeme jednotky miliard do nutných úprav pro posílení sítí. Bohužel v této oblasti narážíme na problematiku majetkoprávních projednání staveb,“ říká člen Správní rady ČSRES Radim Černý.

Z deseti na 50 kW se zvýšil limit výkonu pro menší zdroje včetně solárních elektráren, od kterého musejí majitelé žádat o licenci na výrobu elektřiny. Domácnosti či firmy si tak mohou pořídit bez licence elektrárny s až pětkrát větším výkonem než dosud. Dále byly obnovitelné zdroje do 50 kW osvobozeny od stavebního povolení či ohlášení a také od rozhodnutí o umístění stavby a územního souhlasu. Obnovitelné zdroje do 100 kW byly zařazeny mezi jednoduché stavby, u kterých platí kratší povolovací lhůty ve stavebním řízení.

Výrobny elektřiny z OZE nad 1 MW (pokud jde o solární elektrárny nad 5 MW), dále výrobny plynu z OZE nad 1 MW, výrobny tepla z OZE nad 10 MW a zařízení na energetické využívání odpadů (ZEVO) byly zařazeny mezi vyhrazené stavby, které bude posuzovat speciální stavební úřad.

Ministerstvo průmyslu a obchodu postupně připravuje reformy české energetiky. Jedním z důležitých kroků je tzv. komunitní energetika, kterou zavádí novela energetického zákona LEX OZE II. Vzniknou energetická společenství, jejich členové mezi sebou budou moci sdílet elektřinu, kterou vyrobí ze společných výroben. Komunitní energetika umožní snížit výdaje za energie a posílit také energetickou nezávislost celé společnosti. Díky výraznějšímu využívání obnovitelných zdrojů může také omezit negativní dopady energetiky na životní prostředí. Podrobnosti jsou na webu energiezamene.cz.

„Nynější tempo připojování malých fotovoltaik do soustavy je velmi vysoké. Aby bylo možné jej udržet, bude nutné výrazně navýšit investice především do distribuce na všech úrovních, tedy do silových částí, do informačních technologií i do lidských zdrojů. Nezbytné bude vybudovat systém inteligentního měření, které bude napojeno na nové elektroenergetické datové centrum. Významná bude také připravovaná změna tarifního systému, jenž umožní obchodníkům, distributorům a především zákazníkům, reagovat na proměnlivou výrobu obnovitelných zdrojů,“ vysvětluje ředitel strategie EGÚ Brno Michal Macenauer.

Proto Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje v nejbližších měsících vypsat dotační program na rozvoj distribučních soustav. V rámci fondu Národního plánu obnovy by na to mělo být vyčleněno 6,4 miliardy korun.

Na implementaci inteligentních sítí, které umožní úspornější nakládání s elektřinou a zajistí spolehlivý a bezpečný provoz distribučních soustav, MPO vypsalo výzvu z OP TAK. Žádosti mohou distributoři podávat do 25. ledna 2024. Výzva urychlí proces instalace chytrého měření v Česku, který je nezbytný pro posílení energetické infrastruktury a zejména rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Na rozvoj obnovitelných zdrojů poskytuje MPO dotace, žádosti přijímalo v průběhu minulého roku a schválilo jich už více než 5 tisíc v hodnotě 8,6 miliardy. Celkové investice u těchto projektů dosahují téměř 23 miliard korun a celkový výkon FVE u schválených žádostí dosahuje 750 MW. Protože většina elektráren podpořených v tomto programu zahrnuje také pořízení baterií na akumulaci, jejich kapacita v rámci schválených projektů dosahuje 142,2 MW.

 

Rok 2022

1. pololetí 2023

 

Počet nově připojených FVE

35 041

45 197

 

Výkon nově připojených FVE (MW)

305

487

 
       

 

Konec 2021

Konec 2022

Polovina 2023

Počet připojených FVE

50 620

85 661

130 331

Výkon připojených FVE (MW)

2 184

2 489

2 969

Zdroj: MPO