Františkolázeňská Noc kostelů nabídne zajímavý program

Františkolázeňská Noc kostelů nabídne zajímavý program. V pátek 2. června se otevřou dveře pravoslavného chrámu svaté Olgy, kde bude připravena prohlídka kostela i modlitba. V kostele svatého Petra a Pavla bude promítán film o životě a díle J. A. Komenského. V muzeu chystají komentované prohlídky i výtvarné dílny. Chybět nebude ani noční procházka městem s diaprojekcí na téma  „Sakrální stavba Lázní Císaře Františka“.  Průvodkyní bude Petra Matějková.

Chrám sv. Olgy – Kollárova 165/5, Františkovy Lázně

17:00 – 22:00 Během celého večera bude možno prohlédnout si chrám

Návštěvníci mohou duchovnímu pokládat své dotazy, zapálit svíčku za živé i zesnulé, nabrat si svěcenou vodu, napsat křestní jména svých blízkých, za které budou v chrámu proneseny na závěr akce přímluvné modlitby.

17:30 – 18:00 Modlitba za mír na Ukrajině

18:30 – 19:30 Komentovaná prohlídka chrámu

Otec Metoděj představí jednotlivé části chrámu, včetně nejdůležitějších bohoslužebných předmětů, seznámí návštěvníky s historií chrámu a zodpoví individuální dotazy návštěvníků.

Pražský arcibiskup oslavil spolu s farníky 130. výročí svěcení chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních

20:00 – 21:00 Komentovaná prohlídka chrámu

Otec Metoděj představí jednotlivé části chrámu, včetně nejdůležitějších bohoslužebných předmětů, seznámí návštěvníky s historií chrámu a bude zodpovídat individuální dotazy návštěvníků.

21:30 – 22:00 Závěrečná modlitba s přímluvami za zdraví a

pokoj návštěvníků i jejich blízkých Otec Metoděj se pomodlí krátké modlitby za zdraví, i za pokoj zesnulých, během kterých vzpomene všechna křestní jména, která návštěvníci Noci kostelů zapsali na vzpomínkové kartičky.

Kostel sv. Petra a Pavla – Anglická 164/12, Františkovy Lázně

18:00 – 22:00 otevřeno, možnost prohlídky kostela

21:00 – 22:30 Jako letní sníh

Promítání filmu o životě a díle J. A. Komenského.

Městském muzeum Františkovy Lázně – Dlouhá 194/4, Františkovy Lázně

17:00 – 22:00 Muzejní noc s Nepraktou

 Navštivte muzeum v netradičním nočním čase.  Přijďte se pobavit, poznávat a možná se i trochu bát.

 Tentokrát pod taktovkou známého kreslíře a  karikaturisty Jiřího Wintera Neprakty.

 Součástí programu je prohlídka dvou výstav: „S Nepraktou v muzeu“, „Lidé, osudy, události“ – Františkovy Lázně  na fotografiích z 20. a 30. let 20. století. a komentovaná prohlídka výstav s ředitelem muzea. Tvůrčí dílna – ilustrování Nepraktových vtipů a jejich svázání do japonské vazby, výroba olejových papírů a drobné občerstvení, opékání vuřtů

Prohlídka města

22:00 – 23:00 Prohlídka – sraz u Františkova pramene

Noční procházka městem s diaprojekcí na téma  „Sakrální stavba Lázní Císaře Františka“.  Průvodkyně paní Petra Matějková.