Chebská knihovna zve na výstavu (Re)vize knihoven 21. století

Studovna a čítárna chebské knihovny zve na výstavu s podtitulem „prostor-funkce-příležitost“ představující architektonicky zajímavé novostavby a rekonstrukce českých knihoven v letech 2015 až 2020. Nechybí ani nerealizovaný projekt přístavby Městské knihovny v Chebu. Výstavu si v prostorách knihovny (Obrněné brigády 18) mohou zájemci  prohlédnout od 5. května až do 31. srpna.

Foto: Archiv chebské knihovny

„Výstava, jejíž cílem je ukázat architektonickou proměnu prostor českých knihoven související s proměnou role veřejných knihoven, které se stávají místem setkávání, tvůrčího rozvoje, komunitního života a tím také nedílnou součástí života obce. Proto jsou prostory knihovny včetně její atmosféry velmi důležitým činitelem. Podpora výstavby, rekonstrukci a vybavování knihoven jako komunitních, kulturních a vzdělávacích center je také jedním z klíčových cílů nové Koncepce rozvoje knihoven na léta 2021-2027″, uvedl Jakub Benedikt, vedoucí studovny a čítárny. „Autorem výstavy je Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven při Moravské zemské knihovně v Brně“, doplnil.

Foto: Archiv chebské knihovny

„Výstava představuje celkem 21 knihoven od těch nejmenších obecních, až po ty největší krajské. Byly vybírány budovy, které mají originální architektonické řešení nebo interiérové prvky. Fotografie jsou doplněny informacemi, jakými jsou rok a popis realizace, návrhy studií, počet obyvatel města, typ financování a fotografické materiály. Návštěvníci tak získají komplexnější obraz o vývoji a trendech v architektonických realizacích posledních let. Díky této výstavě můžeme vidět a posoudit řadu českých knihoven a to nejen zvenčí, ale nahlédneme i do jejich interiérů. Bonusový 22. panel návštěvníkům představuje nerealizovanou přístavbu Městské knihovny v Chebu“ uzavřel Benedikt.

Zdroj: Chebská knihovna

Foto: Archiv chebské knihovny