Představitelé Aše jednali ve Wunsiedelu o projektech a další spolupráci

Ke konci dubna se konalo společné setkání vedení města Aše s pracovníky Zemského úřadu v bavorském Wunsiedelu. Předmětem jednání byl aktuální stav přeshraničních projektů, které se již ve spolupráci s Wunsiedelem realizují, ale také těch, které jsou teprve na úplném počátku. Architekt Petr Kostner se svým kolegou Sebastianem Köllnerem seznámili přítomné s časovým harmonogramem dokončení Perlové cyklostezky. Konec trasy se nyní buduje podél silnice ve Wildenau, s vyústěním na české straně za budovou „Freeshopu“.

Foto: Archiv města Aš

Petr Červený v krátkosti představil projekt Cykloregionu Bavorsko-české lázně, ve kterém vidí nejen německá, ale také česká strana veliký potenciál. Několik dní před touto společnou schůzkou se již ve Wunsiedelu konalo, za účasti samotného zemského rady Petra Bereka, zasedání českých a německých partnerů tohoto projektu, kde byly vytvořeny pracovní skupiny pro oblast cyklistiky, lázeňství a turismu, mobility a regionální identity.

Závěrem představili Alexander Popp a Daniela Konschak projekt Freiraum für Macher – Fichtelgebirge (pracovně česky „Region tvůrců a machrů – Smrčiny“) a jeho možné přeshraniční přesahy.

V rámci diskuse byly také domluveny další kroky v iniciativě starosty Aše Vítězslava Kokoře za možnost lékařského ošetření ašských pacientů v sousedním Selbu – konkrétně společná návštěva starosty Kokoře, pracovníků Zemského úřadu, zástupců Klinikum Fichtelgebirge, experta na zdravotnictví z Univerzity v Lipsku a představitele Euregia Egrensis ve zdravotnickém zařízení v Gmündu/Českých Velenicích, kterou absolvují v polovině května.

 Pavel Matala, místostarosta Aše