Lex Aš – město usiluje o vznik speciálního zákona, který by měl řešit narůstající problémy v pohraničí

Město Aš v Karlovarském kraji navrhne parametry zákona, který pomůže řešit situaci několika obcí a měst na hranicích České republiky, jež jsou v obdobné situaci jako město Aš. Nový zákon vymezí speciální zónu Ašska, která bude mít vlastní podmínky v oblastech daní, sociální politiky, zajištění dostupnosti služeb a v dalších oblastech. Návrh zákona je reakcí na dlouhodobé zaostávání Ašska proti zbytku republiky a selhávání standardních nástrojů podpory směřujících na vyrovnávání rozdílů mezi regiony. Hlavní roli zde sehrává poloha města, které je obklopeno z velké části německým územím.

Foto: Město Aš

Širší oblast Ašska zaostává za zbytkem většiny republiky. Jednou z příčin je blízkost hospodářsky vyspělého Bavorska a odliv práceschopného obyvatelstva z Ašska za hranice. Podle předběžných odhadů v zahraničí pracuje až 50 % lidí z Aše a ašského regionu. Model „v Aši bydlet (rozuměj spát), v Německu za dobré peníze pracovat“ způsobuje, že ve  městě chybí služby a malé podniky. Lidem se nevyplatí podstupovat riziko podnikání, snazší volbou je práce ve mzdě v sousedním Bavorsku. Toto podporuje skutečnost, že až 80 % území v dojezdové vzdálenosti 45 minut z centra Aše patří do SRN.

Cílem „Lex Aš“ je proměnit handicap ve výhodu – trochu metaforicky označit město Aš za maják v moři, který ukazuje k pevnině. Tak jako maják má zvláštní roli a proto také zvláštní pozici a vybavení, město Aš může být – na základě mimořádných, zákonem stanovených podmínek, vstupní branou k podnikání v České republice. Cílem není poškodit německé pohraničí, ale vyrovnat příležitosti tak, aby docházelo k dobrému rozvoji celého česko-bavorsko-saského mikroregionu, jehož významným centrem bude město Aš, a to ve spolupráci s obdobnými blízkými německými městy.

Specifikum německého pohraničí potvrzuje i Index kvality života, který porovnává veřejně dostupná data ve všech 206 českých obcích s rozšířenou působností (ORP). Zahrnuje celkem 29 proměnných, které vyjadřují úroveň zdraví, prostředí a dostupnosti zdravotní péče, optimální materiální podmínky (práce, bydlení a vzdělání), dostatečnost služeb a také vztahy mezi lidmi (například ve formě existence místních spolků, apod.).

„Za dobu pěti let, kdy Index kvality života sestavujeme, již můžeme sledovat trendy. Je prokazatelné, že v kvalitě života stoupají obce, kde roste nabídka práce, přicházejí noví občané a zlepšuje se infrastruktura a dostupnost služeb. Registrujeme rozevírání nůžek mezi městy na začátku a konci žebříčku. Města na hranicích s Německem zásadně trpí odlivem pracovní síly, snížením dostupnosti služeb a sociodemografickými změnami, které situaci ještě zhoršují, “ říká Jan Havránek, zakladatel start-upu Obce v datech a ředitel AQE advisors.

Město Aš je úspěšné v čerpání dotací z fondů Evropské unie. Za posledních 10 let získalo dotace na svůj rozvoj podporu ve výši takřka 800 mil. Kč. Mimo evropské zdroje město investuje navíc více jak 100 mil. Kč ročně ze svého rozpočtu do infrastruktury a služeb. Přesto tyto investice nepřináší dostatečnou pozitivní změnu. „Úbytek obyvatel, zhoršení pracovních nabídek, zhoršení lékařské péče, vysoký podíl občanů s exekucí, to jistě vypovídá o zhoršení kvality života. Úzce zaměřené dotace, které se snažíme získávat, nemají dostatečný efekt a míjí se účinkem. Stát o našich problémech ví, ale moc nám nepomáhá. Proto jsme se rozhodli přijít s iniciativou vytvoření speciální ekonomické zóny, která může mít reformní dopad. O našem záměru jsem informoval pana prezidenta při jeho návštěvě Aše. Pan prezident problémy našeho města zajímá a uznává je. Chceme se stát pilotním projektem, který by se v případě úspěšnosti mohl aplikovat i v jiných postižených oblastech,“  zdůrazňuje Vítězslav Kokoř, starosta města Aš.

Vytvořením studie a návrhů podmínek pro vznik zákona „Lex Aš“, byla městem pověřena společnost AQE advisors, které se problematice postižených regionů dlouhodobě věnuje a která mj. stála za vytvořením Plánu spravedlivé územní transformace Karlovarského kraje. „Přestože je cílem evropské i národní politiky rozdíly v regionech vyrovnávat, na příkladu Aše je vidět, že tyto politiky nemusí být ve zvláštních případech účinné a zůstávají jen deklaracemi. Spojili jsme se proto s řadou odborníků a několika univerzitami, abychom se společně podíleli na inovativním způsobu řešení budoucnosti Ašska“  doplňuje Jan Havránek.

Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši